HM Medical Clinic

 

Erasmustest.bureaubolster.nl


15 april 2010 #16 www.erasmusmagazine.nl OP DE ARBEIDSMARKT
Ontbijten met Wat nou 24/7
10 ‘Hypotheekrenteaftrek is pervers'
Begin deze maand gaf ik een nieuwe collega een rondlei- ding op campus Woudestein. Hij komt uit Leiden, dus dan duik je als Rotterdammer toch wat in de excuusmodus als je zo langs onze grauwe gebouwen loopt. Weinig bouwkundige hoogstandjes – het A-gebouw daargelaten, maar dat vereist een kennersoog – laat staan knusse hoekjes. Gelukkig waren de narcissen net doorgebroken. Dat dan weer wel.
Maar een kloppend campushart kon ik hem niet laten 20 ICT en onderwijs:
zien; een plek waar debatten, lezingen of andere bruisen- de zaken plaatsvinden. Een plek waar je tijdens de lunch nog eens wat hoort of ziet; waar je soms struikelt over le- ge bierkratjes; waar je je ouders mee naar toeneemt voor een bitterbal bij je afstuderen; en waar hoogleraren zich van een andere kant laten zien. Warmte en veel kleur, dát mis ik. En ik ben niet de enige, zo blijkt uit het artikel over de ‘24/7 campus' verderop in deze EM.
Goed, er liggen plannen voor een studentenpaviljoen, maar hoe gaat het worden? Ik kan het College van Bestuur aanraden eens in Tilburg te gaan kijken: óók een universiteit buiten het centrum van de stad, met óók veel economen en bedrijfskundigen, en óók niet behept met authentieke details. Maar wél met een prachtig studen- tencentrum midden op de campus. Met studentenclubs, grotere en kleinere zaaltjes voor debat en cultuur, een café en een terras in de zon. Toen dat gebouw werd neer- DE KWESTIE
EN VERDER…
gezet had de universiteit net een vrouwelijke voorzitter 10 ‘Hypotheekrenteaftrek
04 Uitvergroot
benoemd, die steevast sprak over de kèmpus als ze het had over het universiteitsterrein, want ze was nogal van 06 Campus
de internationalisering. 12 Ongehoord
Dus wat dat betreft zie ik het wel zitten met onze nieuwe collegevoorzitter, die sinds kort haar blog in het Engels ACHTERGROND
23 Wetenschap kort
schrijft. Ik zal haar eens vragen het woord campus uit te 14 Ontbijten met de rector
24 In&Uit
15 Loopbaancoaching voor
27 Service
allochtone en biculturele 28 Colofon
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
36 Achterop
18 Wat nou 24/7 campus?
Erasmus magazine/EM onafhankelijk opinie-en informatieblad
van de Erasmus Universiteit Rotterdam 21 ICT en onderwijs: PrinciPen
EM. Online
22 Sensatiezoekers gaan
Jaargang 13, 2009-2010 www.erasmusmagazine.nl EM 16 - 15 april 2010 Erasmus Magazine Erasmus Universiteit verschijnt in zijn geheel ook op deze website ISSN: 0922 – 713x Volgende editie
EM 17 verschijnt op donderdag 29 april 2010 Gebouw E, kamers 21-27 3062 PA Rotterdam Procter & Gamble, 31 Big names at kick off EFR Business Week
Deloitte, Minoren EUR, VBC , Minoren Engels 32 Corporate Responsibility
33 The Germans
3000 DR Rotterdam Erasmus Magazine Auteursrecht voorbehouden. Het is niet
35 Things to do in Rotterdam
toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.


UITVERGROOT


SKADI SCHRIJFT
Een erehaag Skadianen verwelkomt De Oude Vier die voor de vijfde opeen- volgende maal de Varsity heeft weten te winnen. Vervolgens zullen Olaf van Andel, David Kuiper, Mitchel Steenman, Roel Haen en stuurvrouw Inger-Elze de Langen (op de foto v.r.n.l.) per koets – gevolgd door een grote schare fans – naar socië- teit Hermes worden gere- den voor onder meer een huldiging door oud-bur- gemeester Ivo Opstelten. De jaarlijkse roeiwedstrijd op het Amsterdam-Rijn- kanaal vond zondag 11 april plaats.
"Het is in de geschiedenis van de Varsity vaker voor- gekomen dat een vereni- ging vijf keer achter elkaar het koningsnummer wint, maar nog nooit is dat ge- beurt met hetzelfde team", jubelt Pieter van Wijk, verantwoordelijk voor de externe relaties bij Skadi. LJ (foto: LW)Studentenacties tegen bezuinigingen gaan door Ondanks de lage opkomst bij de fietsdemonstratie op
25 maart in Den Haag, gaan de studentenacties tegen
de bezuinigingen in het hoger onderwijs gewoon
door. De acties worden georganiseerd door studen-
tenbeweging Comité SOS.
Bij de fietsdemonstratie kwam ongeveer de helft van de ver-wachte vijfhonderd demonstranten opdagen. Volgens de stu-dentenbeweging is het, na de bezuinigingsvoorstellen van be-gin april, nu nog belangrijker dat studenten meedoen met de Boom Chicago acties. De lage opkomst had volgens Comité SOS vooral te maken met de korte mobilisatietijd. Waarschijnlijk zal er een nieuwe demonstratie gehouden wor-den in de week van 12 mei. Deze keer in Amsterdam met een Hats off to the grads route over de Dam naar het Museumplein. Dit gebeurt in sa-menwerking met een nog onbekend radiostation. Over de pre- De ‘Hats off to the Grads party', bedoeld voor EUR alumni die in cieze opzet van de demonstratie vindt nog overleg plaats. Ver- 2009 zijn afgestudeerd, werd 25 maart voor het eerst gehouden. der zullen er in de tussentijd kleine wervingsacties gehouden "De start van een nieuwe traditie", aldus rector magnificus Henk worden in studentensteden en komt er een Studentenkieswij- Schmidt. De Amerikaanse groep Boom Chicago was te gast en gaf zer. In de week voor de verkiezingen in juni kunnen studenten een hilarische ‘comedy show' weg met herkenbare anekdotes over debatteren tijdens het verkiezingsdebat. MW
de Erasmus Universiteit. MW (foto: Michelle Muus)
"Als de manager uitstraalt dat de caravan al klaar staat voor het weekendje weg, dan wordt het met zijn werknemers die dag ook niets meer." Aldus André de Waal, gastdocent strategisch prestatiemanagement aan de EUR, over hoe belangrijk het is
dat managers hun medewerkers motiveren. Bron: AD van 7 april 2010.
TOEN WIJ UIT ROTTERDAM
VERTROKKEN.
De Hendrika Bartelds, de boot van titelver-
dediger Team Erasmus University, vertrekt maandag tweede paasdag even na het middaguur vanaf de Veerhaven richting Noordzee. Aan boord vijf bemannings- leden en 33 EUR-studenten waaronder teamcaptain Marlou Kamphuis.
Het was de 22ste keer dat The Race of the Classics – voor insiders ‘De Rees' geheten – plaatsvond. Dit jaar bevolkten achttien teams van universiteiten en hogescholen de twee- en driemasters met illustere namen als Bør, Gallant, Morgenster, Stortemelk en Zephyr. Zes dagen later arri- veerden de boten via Den Helder, Terschel- ling en IJmuiden in eindhaven Amsterdam.
Winnaars van de editie 2010 zijn de gele- genheidszeilers van de TU Delft. GE (foto: RvdH)
LEZINGInternet is all around Niet alle praatjes over Met de introductie van de eerste webbrowser in 1993 is het in-
ternet aan een niet te stuiten opmars begonnen in onze mo-
inspiratie inspireren derne westerse samenleving. En het einde is nog lang niet in
Wanneer: dinsdag 30 maart 13.00 – 14.50 uur
zicht. Binnen de kortste keren zal alles en iedereen, altijd en
overal met elkaar in verbinding staan, zo zegt Rob van Kra-
Waar: Aula, Woudestein
nenburg, schrijver van het boek The Internet of Things.
De formule is inmiddels bekend: zorg voor een ronkend rijtje klin-kende namen en de Aula zit vol. Dit jaar waren een handjevol CEO's, Van Kranenburg was te gast op de koopt, zijn auto laat overspuiten en een hoge militair, een avonturier en een heuse vrouw uitgenodigd. maandelijkse New Knowledge Club- tien keer door Bloemendaal is gereden, Vorig jaar waren dat een handjevol CEO's, een hoge militair, een lezing op de EUR. Onder het toeziend pakken we diegene dan op? Dit maakt avonturier, en, ik meen, inderdaad ook zegge en schrijve één vrouw. – kritisch – oog van de vele aanwezige in mijn ogen ook het hele privacy- Dit jaar was het thema ‘Inspire', vorig jaar was dat ‘Power'. Thema's alumni, docenten en studenten, sprak vraagstuk totaal achterhaald. In de waarmee topmannen in ieder geval altijd wel wat kunnen; ze kijken hij zijn zorg uit over de snelle ontwik- samenleving waarop wij afstevenen een paar minuten voor hun praatje even in hun Succes-agenda en keling van de RFID-tag (Radio fre- bestaat privacy namelijk niet meer. slingeren vervolgens de daar opgedane oosterse wijsheden de zaal quency identification). Deze opvolger Hooguit kan je nog spreken van een in. Vorig jaar had bijvoorbeeld een Nuon-topman een ‘Lao Tzuutje' van de streepjescode – stammend uit panklaar; dit jaar had een Airbus-bons Confucius in petto: Choose a 1974 – is vandaag de dag op steeds Nu de huidige generatie opgroeit in job you love, and you will not work a day in your life. Gaap! meer plaatsen te vinden; denk aan de een online netwerk (Facebook, Linke- Ik geef het meteen maar toe: ik ben in de pauze weggeslopen. Murw OV-chipkaart en het nieuwe paspoort, dIn, Twitter) en daarmee continu bezig gebeukt door de platitudes waarop de eerste twee heren me vergast- maar ook verpakkingen en zelfs men- is om met anderen in contact te ko- ten. De eerste was dus die kerel van Airbus, Thomas Enders geheten. sen worden er al mee uitgerust. Door- men, wordt de omgeving in feite één Speciaal ingevlogen vanuit Istanbul, maar van mij had hij er mogen dat de tags gemakkelijk uit te lezen grote interface; een koppeling tussen blijven. Geïnspireerd door een of andere majoor had Enders een soort zijn, laten we met z'n allen een enorme verschillende computersystemen. Dat tien geboden voor de Rotterdamse student meegenomen, die in het hoeveelheid aan digitale sporen ach- vraagt ook om een nieuwe rolverde- Engels net iets minder erg klonken dan in het Nederlands, maar nog ter. En we moeten er maar op vertrou- ling tussen staat en burger. "De over- wen dat men met de systemen die deze heid moet oppassen", waarschuwt data opslaan met respect omgaat.
Van Kranenburg. "Zij heeft bijna al 1. Strive to be a leader of courage and competence "Omdat alles te tracken zal zijn, is het haar instrumenten uit handen gegeven 2. Lead from the front straks niet meer relevant óf je wat fout en is zo niet goed meer in staat te stu- 3. Set realistic goals doet, maar wat fout ís. De pakkans is ren. Onze wetgeving komt voor drie- 4. Delegate responsibility immers 100 procent", aldus Van Kra- kwart uit Brussel. Dan is het toch bi- 5. Anticipate problems and be prepared to overcome obstacles nenburg – in het dagelijkse leven zar dat ik de helft van mijn inkomen werkzaam als denker en docent op het moet afstaan aan een machteloos or- 7. Take a moment for self-reflection kruispunt van kunst, cultuur, en ICT. gaan, terwijl ikzelf slechts één login "Als we bijvoorbeeld weten dat ie- verwijderd ben van alle informatie die mand in dezelfde week een breekijzer voorhanden is." TG
10. Whatever you do, find what really suits youAmen! Na Enders klauterde een gedrongen mannetje in jeans en overhemd het podium op: Steve Truglia. Een soort stuntman die al skydivend, bergbeklimmend, ballonvarend, diepzeeduikend, motorrijdend, van gebouwen springend, door explosies laverend, in brand staand, ra-cend, en extreem duursportend door het leven gaat.
Truglia deed het verhaal van zijn voorganger nog eens dunnetjes over en schuwde niet om minstens zulke tenenkrommende levensad-viezen op te lepelen, zoals daar zijn: Always do what you are afraid to do; Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true; What would life be if we had no cou-rage tot attempt anything (Vincent van Gogh); en Inspiration is our life blood. Seek inspiration and take action. Yuck! Ik heb derhalve generaal David Petraeus niet in levenden lijve moge aanschouwen; overigens geen echte ramp, want het was nog in de David Petraeus omringd door de EFR periode voor het Wikileak-filmpje, waardoor hij ongetwijfeld een ri-sicoloos mooi babbeltje heeft gehouden over goed leiderschap of zo- EFR BUSINESS WEEK iets. Maar ook heb ik dankzij Enders en Truglia de enige vrouw ge-mist die deze middag aantrad. En dat betreur ik nu wel. Want waar Petraeus krijgt award de anderen in platitudes over succes spraken, vertelde fotografe Cal- De Amerikaanse generaal David Petraeus ontving dinsdag 30 maart de EFR lie Shell, Obama's persoonlijke fotograaf, aan de hand van prachtige Business Week Award. Petraeus, van januari 2007 tot september 2008 opper- en bijzondere foto's, vooral het verhaal van Obama: inspiratie op zijn bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Irak, nam de Award in ont- best. Althans zo vernam ik achteraf. vangst in naam van de Nederlandse en Amerikaanse militairen. KL
(foto: Frank Versteegen & Creative)

Gert van der Ende
Patricia Almeida Ashley met Máxima in haar kielzog 4 15 april 2010 08
Hoogleraar ‘empirische economie van de publieke sector', Elbert MVO niet alleen voor managers
Dijkgraaf, staat nummer twee op de Tweede Kamerlijst voor de Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen zaak van bedrijven alleen. Alle stake-
SGP. Waarschijnlijk verruilt hij holders – dus ook consumenten en overheden – moeten zich actief afvragen hoe producten
de universiteit half juni voor het tot stand komen. Dat zegt Patricia Almeida Ashley, die komend jaar de Prins Claus-leerstoel
aan het Institute for Social Studies (ISS) bekleedt.
U bent vorig jaar oktober als pro- Zo persoonlijk als de oratie van Patricia Almeida De signalen zijn er." Het ISS richt zich op ontwik- fessor begonnen en stopt minder Ashley, op 30 maart, zie je ze zelden. Ten over- kelingsstudies en is een onderdeel van de EUR. dan een jaar later. Is dat niet héél staan van een hele rits hoogwaardigheidsbekle- Volgens Louk de la Rive Box, rector van het ISS, ders, waaronder de burgermeester van Den Haag maakt Almeida Ashley een koppeling tussen beide "Klopt. Ik vind dat ook jammer. Straks zal en Prinses Máxima, liet de Braziliaanse hoogle- instituten door private en publieke actoren aan bijna al mijn tijd naar de fractie gaan. Wel raar foto's van zichzelf, haar studenten en haar elkaar te verbinden. Vanuit de leerstoel onderzoekt wil ik tijdens de overgang nog een aantal kinderen zien. Halverwege de serie kon ze haar ze het komende jaar de collectieve agendering van artikelen afmaken, scriptanten blijven bege- tranen niet onderdrukken en stroomde het kille maatschappelijk verantwoord ondernemen in de leiden en wat colleges geven." auditorium van het Haagse ISS voor even vol met Europese Unie, China en Brazilië. een warm, Zuid-Amerikaans temperament.
Een stap in de goede richting zou een totaal geïnte- Denkt u uw ervaring als weten- Bij de acceptatie van een andere leerstoel was greerde vorm van maatschappelijke verantwoord schapper te kunnen gebruiken in dit misschien ongepast geweest, maar in dit ondernemen zijn, door de Braziliaanse omschre- de tweede kamer? geval diende het een doel. Haar inaugurele rede ven als Stakeholder Social Responsibility. Maar "Mijn vakgebied, de publieke sector, raakt Corporate Social Responsibilty: A Role only for daarvoor, waarschuwde ze, is een bewustzijn aan de overheid. De Erasmus Universiteit Business Leaders? stond in het teken van betrok- nodig dat niet ontstaat door een paar masters op staat met beide benen op de grond, dus mijn kenheid. Maatschappelijk verantwoord onderne- te richten of postdoctorale opleidingen aan het ervaring laat zich goed vertalen." men is een onderwerp dat ons allemaal aangaat, onderwerp te wijden. De overheid moet zorgen zei ze. We moeten ons niet verschuilen voor de dat er al op de lagere school aandacht aan wordt Waarom de SGP? geschiedenis van mensen en producten. "We zijn besteed, zei ze. "Het opleidingssysteem moet "Omdat het een verstandige partij is. Zij allemaal onderdeel van dezelfde planeet. Van mensen klaarstomen voor de toekomst." roept al jaren dat de overheid een te grote klimaatverandering, van lijden, van ongelijkheid. GM (foto: ISS)
vinger in de pap heeft, met te hoge belastin-gen en uitgaven als gevolg. Verder deel ik de ideologische achtergrond en de standpunten rond de vrije zondag, abortus en euthana- Bent u als wetenschapper ook met geloof bezig? "Nee, dat moet je scheiden. Wetenschap Dat Marlies Ruigewaard (21) door een vriend van haar ouders - werkzaam bij The
draait om feiten. Maar daarnaast kunnen Hunger Project – gevraagd werd voor een nieuwe jeugdtak (Youth Ending Hunger), ethische overwegingen meespelen. Ik zou was geen verrassing. Marlies ging namelijk direct na de middelbare school al vier niet graag in een maatschappij leven waarin maanden naar Ghana om vrijwilligerswerk te doen en vertrok al vroeg in haar we klakkeloos doen wat wetenschappers studie voor studievereniging STAR naar Kenia, waar ze jongeren leerde ‘hoe ze een eigen business kunnen runnen'. Ondertussen is ze, samen met twee ande- ren, verantwoordelijk voor de vaderlandse activiteiten van Youth Ending Hunger. Haar eerste wapenfeit? Een fashion event, waarvoor Marlies en collega's op de campus kleding inzamelen. Het resultaat wordt 28 april getoond en verkocht. De eerste zakken kleding (‘een stuk of tien') zijn al binnen, maar toch is Marlies nog niet gerust. Zullen er wel genoeg mensen van de actie horen? Via vrienden, mail forwards, presentaties tijdens colleges en aandacht in stukjes als deze, hoopt ze uiteindelijk zoveel mogelijk in te zamelen en te verkopen. Haar doel is even nobel als onbereikbaar: een toekomst zonder honger. GH
Kleding inleveren? Dat kan in de containers in de C-hal. De verkoop is op 28 april,
van 11.00 tot 16.00 uur in de C-Hal.

Joost Blom (l) en Matthijs Wouterse Jarenlang stonden ze schouder aan schou-
deed er bovendien zijn huidige vriendin op die der achter de bar uit allerlei vaten te tappen,
eveneens frequent achter de tap stond. Overigens maar sinds 25 mei is het voorbij. Want ook
zijn twee andere bestuursleden van het eerste uur Rotterdam heeft vele imago's, Joost Blom (28) en Matthijs Wouterse (23) –
– Jan Maarten Eggink en Ingrid van der Straaten van waterstad tot havenstad, en respectievelijk sinds 2001 en 2005 – ziel en za-
– eerder al met elkaar in het huwelijk getreden.
van festivalstad tot Skyscraper ligheid inzettend voor campuscafé In de
Blom en Wouterse dragen een goedlopend etablis- City. Maar hoe zie jij Rotterdam Smitse, moeten natuurlijk een keer af stude-
sement over aan het nieuwe bestuur. De omzet eigenlijk? Denk jij ook mee over ren. De planning is september dit jaar.
over 2009 bedroeg 22.000 liter bier en 800 liter de identiteit van Rotterdam? Ja wijn, een stijging van 40 procent in vergelijking toch! Stuur dan je foto's (min. En dus droegen ze hun bestuursfuncties alvast met het jaar ervoor. Blom: "En dat ondanks de 1, max. 3) uiterlijk vóór 5 mei in over om in de maanden die hen nog resten hun financiële crisis! Wij zijn duidelijk anticyclisch." naar: [email protected] en masterscripties te vervolmaken. Dan heeft Blom Een compleet afscheid van hun geliefde café is het win een mooie prijs, publicatie de bul voor de master Supply Chain Management gelukkig niet: vanaf heden vormen beide heren, in Erasmus Magazine en een binnen, en Wouterse die voor de master Finance & samen met de Egginkjes, de recent opgerichte tentoonstelling op de campus. Raad van Toezicht van In de Smitse. De foto's worden beoordeeld De beide heren blikken met veel genoegen terug op GE (foto: RvdH)
door een deskundige jury o.l.v. hun buitenschoolse carrière in café In de Smitse. prof. drs. Frits Gierstberg (hoofd Een periode waarin de kroeg een welverdiende uit- Wie wil weten wie de nieuwe bestuursleden zijn kan
tentoonstellingen Nederlands breiding annex verbouwing onderging. Wouterse Fotomuseum en bijzonder hoog- leraar fotografie EUR). Bloesembomen telt het laantje aan de zuidoostzijde van de campus. De-
ze weken staan ze weer in bloei, tot groot genoegen van menigeen.
Maar het zou zomaar kunnen dat dit een van de laatste witroze
lentes is voor wat in de wandelgangen ‘het bloesemlaantje' wordt
genoemd. Op de plaats van de bomen staat een studentenflat van
vijftien verdiepingen gepland. De bouw zou eind dit jaar beginnen,
maar dankzij problemen rond de financiering is dit opgeschort. GE
DIT WAS HET NIEUWS OP EM ONLINE FHKW wil kortere
Slimme vrouwen
Studentenhuis van
Hoogleraar Laurens De laatste nieuw- drinken meer
het jaar!
Winkel kreeg ‘zwijg- Het bestuur wil de tjes volg je via onze Is jouw studenten- geld' aangeboden vrije week voor de Twitter-account huis het schoonst van de NS, toen hij ontdekte tentamenweek schrappen, ErasmusMag! meer alcohol en hebben va- en gezelligst van heel dat de NS Fyra-reizigers met zodat een blok nog maar ne- ker een drankprobleem dan Nederland? Doe dan mee een jaarkaart ten onrechte gen weken duurt. met de verkiezing! een toeslag laat betalen. ‘Hypotheekrenteaftrek is pervers' Het nieuwe kabinet moet vele miljarden bezuinigen. Ambtenaren- commissies hebben talloze bezuinigingssuggesties gedaan en partijen hebben hun programma's geschreven. Tornen aan de hypo- theekrenteaftrek is voor CDA, VVD en PVV uit den boze. Voor de overige partijen is het H-woord niet langer taboe. En terecht, vind EUR-econoom Bas Jacobs. tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse
In een tv-interview zei u onlangs in reactie op de re prijs van hun huis te helpen. Dat is totaal me- opmerking van demissionair minister van Finan- ciën Jan Kees de Jager dat hij de hypotheekrente- aftrek buiten schot wil laten, dat – en ik citeer: De hypotheekrenteaftrek bestaat echter al sinds ‘Het is echt van de zotte dat één van de meest 1893, juist om het eigen woningbezit te stimule- krankzinnige maatregelen in het belastingssy- ren. Heeft de regeling dat dan nooit gedaan? "Ik steem wordt gezien als taboe door de minister'. weet weinig van die geschiedenis af. Maar volgens Leg uit. " De hypotheekrenteaftrek kost de overheid mij is er nooit een serieuze causale analyse gemaakt in totaal 15 miljard per jaar. Dit bedrag is als volgt waaruit blijkt dat dankzij de hypotheekrenteaftrek opgebouwd: de totale fiscale subsidie op het eigen het eigen huisbezit is toegenomen. Daar hebben in huis is gelijk aan de hypotheekrenteaftrek minus de de loop der tijd natuurlijk ook andere factoren een overdrachtsbelasting en de opbrengsten uit het ei- rol in gespeeld, zoals toegenomen welvaart, gedaal- gen woningforfait. Maar plus de gederfde inkom- de rentevoeten, tweeverdieners, et cetera." sten uit box 3, omdat geld gespaard in het eigen huis vrijwel onbelast is, terwijl dat anders wellicht Het CDA, VVD, en bijvoorbeeld ook de Vereniging op een spaarrekening zou staan en dus belast had Eigen Huis zijn bang dat als aan de hypotheek- kunnen worden in box 3. renteaftrek wordt gemorreld, de toch al kwetsba- Die 15 miljard is bijvoorbeeld de helft van het geld re onroerendgoedmarkt een zet naar beneden Bas Jacobs (1973)
dat we aan onderwijs uitgeven, of drie keer het bud- krijgt. Hebben ze gelijk? "Dat is een terechte reden is, behalve een van de meest geci- get voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is dus voor zorg. Als je ingrepen gaat doen die te maken teerde en geïnterviewde econo- enorm veel geld. Dan kun je jezelf de vraag stellen: hebben met het eigen huis, moet dat voorzichtig ge- men in Nederland, vooral hoogle- Is dit geld goed besteed? Bevordert het, zoals CDA beuren: het zal een langetermijnoperatie moeten raar Economics and Public Finance en VVD beweren, het eigen huisbezit? Het ant- worden, en er moet helderheid zijn. In één keer af- aan de Erasmus School of Econo- woord luidt ‘nee'. De huizenmarkt in Nederland schaffen kan natuurlijk niet, maar dat stelt ook mics (ESE). Ook is hij verbonden kent namelijk zoveel aanbodbeperkingen, dat bij geen enkele partij voor." aan onderzoeksinstellingen zoals een stijgende vraag door de fiscale subsidiëring, het het Tinbergen Institute en Netspar. aanbod nauwelijks, maar de huizenprijs wél toe- Het grote voordeel van de hypotheekrenteaftrek Hij publiceert onder meer over pu- neemt. Kortom, de enigen die echt profiteren van de wordt dus niet verwezenlijkt; wat zijn de nade- blieke financiën, fiscaal beleid en fiscale subsidie zijn de huiseigenaren en zeker niet len? "Allereerst doordat de fiscale subsidie van het vergrijzing, menselijk kapitaal en de starters, want de hypotheekrenteaftrek wordt eigen huis zoveel geld kost, moet dat opgebracht innovatie. Hij schreef ook tot enige verkapitaliseerd in de huisprijs. We geven dus 15 worden door hogere belastingen op arbeid te heffen tijd geleden over economie in opi- miljard per jaar uit om huiseigenaren aan een hoge- – tot 5 procentpunten meer over de hele linie. Een nieblad De Groene Amsterdammer.
DE KWESTIE
hogere belastingdruk die wordt veroorzaakt door Er is ook een belangrijk economisch argument om zaken die we misschien wel helemaal niet moeten huizen zwaarder te belasten, en arbeid minder: hui- subsidiëren. Dat verstoort de arbeidsmarkt: mensen zen kunnen niet weglopen. Als je arbeid of financi- ‘We geven 15 gaan korter werken, minder participeren, eerder met eel vermogen hoger belast, krijg je gedragseffecten. pensioen, of naar het buitenland. Ten tweede zijn de Mensen gaan minder werken of sparen en kapitaal miljard per jaar verdelingseffecten van fiscale subsidie van het ei- en arbeid vertrekken naar het buitenland. gen huis scheef. De hogere inkomens profiteren ri- Op het moment dat de eigen woning naar box 3 ver- ant, en ook is er een scheefheid wat betreft leeftijd: huist, heb je drie voordelen gerealiseerd. Eén: je uit om huiseige- oudere generaties hebben extreem geprofiteerd van hebt een potentiële opbrengst van 15 miljard, die la- de hypotheekrenteaftrek doordat de prijzen van hui- ger zal uitvallen al naar gelang je het compensatie- naren aan een zen werden opgejaagd." regime genereuzer maakt. Twee: mensen hebben geen prikkel meer om zich vol te zuigen met hypo- Dat is toch niets nieuws? Waarom was het H- theekschuld. De Nederlandse economie is door de hogere prijs van woord als het gaat om bezuinigingen dan toch zo grote hypotheekschulden kwetsbaar geworden; de lang taboe? "Vrijwel alle economen delen boven- schokbestendigheid van de economie wordt onder- hun huis te staande analyse, al vanaf de tijd dat ik zelf nog stu- mijnd, omdat de overheid fiscaal gedreven prikkels dent was. Dus dat is inderdaad niets nieuws. Het geeft om schulden te maken. Zet je het huis in box helpen. Dat is grootste hoofdbreken blijft het overgangsregime. 3, dan maakt het niet meer uit hoe je je huis finan- Als je de fiscale subsidie neutraliseert, krijg je een ciert. Drie: door de bijtelling in box 3 neem je ook daling van de huizenprijs en dat is geen boodschap de prikkel weg om vooral in het eigen huis te spa- totaal mesjogge' waarmee je kiezers wint." ren, want je zou nu wel gek zijn als je je geld ge-woon op een spaarrekening zet of gaat beleggen." Maar afschaffing van de fiscale subsidie op het eigen huis is wel te doen? "Zeker. Je kunt het ef- En dat lijkt, gezien een onderzoek van TNS Nipo fect van huisprijsdaling allereerst dempen door de waarin 63 procent van de ondervraagden vond ideeën om de aftrek te beperken tot huizen onder opbrengsten deels terug te geven in de vorm van dat de hypotheekrenteaftrek moet worden aan- een bepaald bedrag, zoals de SP voorstelt." belastingverlaging. Ten tweede dient de afschaf- gepakt, nu ineens wel politiek bespreekbaar en fing van de hypotheekrenteaftrek gefaseerd te ge- haalbaar? "Het overgangsregime is cruciaal voor U zei net dat de Nederlandse economie kwets- beuren en over een lange termijn – ik denk dan het draagvlak onder eigen huisbezitters. Als niet baar is door die enorme hypotheekschulden. Vol- aan zo'n 25, 30 jaar. Ten derde moet er absolute aan de drie eisen die ik zojuist noemde – gedeeltelij- gens de Nederlandsche Bank zijn die schulden helderheid zijn voor mensen met een eigen huis. ke compensatie, gefaseerdheid en kristalhelderheid opgelopen van 144 miljard in 1996 tot 590 miljard Maar dan nog blijf je met het probleem zitten dat – wordt voldaan, maken de mensen zich terecht zor- in 2008. Is dat een extra reden om de hypotheek- nieuwe huiseigenaren het meeste zullen verliezen; gen. Die zijn namelijk wel een langlopende ver- renteaftrek af te schaffen? "Sinds de internetbub- mensen die net zijn ingestapt en dus een hoge rest- plichting aangegaan." bel in 2004 verstrekken banken niet zomaar meer schuld hebben. Die moeten op de een of andere tophypotheken. Daardoor zijn de risico's voor de manier gecompenseerd worden. Kortom, het is te CDA, VVD en PVV willen hun vingers echter niet economie toch een stuk minder dan in bijvoorbeeld doen, zo lang je als overheid een deel van het geld branden aan de hypotheekrenteaftrek. De andere de Verenigde Staten. Bovendien hebben Nederlan- dat afschaffing oplevert terugsluist ter compensa- partijen hebben inmiddels allemaal wel een plan ders weliswaar veel schulden, maar daar staat een tie, en volstrekte helderheid schept over het over- van aanpak. Welke partij heeft het beste regime? enorme pensioenvoorraad tegenover. Echt reden tot "GroenLinks gaat het verst in wat fiscalisten als het zorg is dit – nog – niet, maar het is sowieso goed meest wenselijke regime beschouwen: afschaffing om prikkels tot schulden maken weg te nemen." Hoe moet dit belastingtechnisch vormgegeven van de hypotheekrenteaftrek in een periode tot worden? "Fiscaal gezien het meest superieure regi- 2045, maar ook afschaffing van de overdrachtsbe- Uw conclusie? "Er moet het equivalent van acht tot me is dat het eigen huis in box 3 wordt belast. Je zet lasting. Nog beter zou zijn, als het idee geamen- tien keer de AOW-maatregel hervormd worden. dan de hypotheekrenteaftrek op een percentage van deerd zou kunnen worden door de compensatie af- Dan vind ik de fiscale subsidie voor de eigen wo- 30 procent en het eigenwoningforfait op 4 procent hankelijk te maken van de restschuld. Andere vari- ning zo pervers, ineffectief en disproportioneel, dat van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende anten, zoals beperking van het aftrektarief tot 38 die absoluut een integraal onderdeel moet worden zaken, red.) in plaats van de 0,6 procent nu, die het procent, helpen slechts een beetje, maar lossen de van het maatschappelijk debat over bezuinigingen. eigen woningforfait bedraagt. Die bijtelling wordt problemen met excessieve schuldfinanciering en be- Hier valt geld op te halen; de hypotheekrenteaftrek ook belast tegen 30 procent. lastingderving in box 3 niet op. Hetzelfde geldt voor is echt laaghangend fruit!" ONGEHOORD
HET EM PANEL
Het kan niemand zijn ontgaan: de schoonmakers op de EUR zijn in staking. WC's worden nog
bestaat uit medewer- wel schoongemaakt, maar verder moeten we zelf slepen met vuilniszakken. De schoonmakers
kers, onderzoekers en staken voor een paar dubbeltjes per uur meer loon, maar vooral voor meer respect. De
studenten van de EUR schoonmakers zijn echter niet in dienst van de EUR, maar van de GOM, dus de universiteit
die reageren op een ac- lijkt weinig te kunnen doen. Of wel?
tuele ontwikkeling op de EUR, in het hoger ‘Universiteit moet beter voor haar schoonmakers zorgen' onderwijs, onderzoek of studentenzaken. Een aantal reacties ver- schijnt in de papieren EM, de overige reacties zijn te lezen op www.
(fotografie: RvdH) universitair docent Erasmus student Beleid en manage- School of Economics ment gezondheidszorg "Dat schoonmakers een belangrijke "Eerlijk gezegd moet ik bekennen rol vervullen binnen een organisatie docent faculteit Historische en dat ik, als student, weinig merk van blijkt vooral nu. Prullenbakken wor- de staking van de schoonmakers. den niet geleegd, en de vloer wordt Maar wanneer je er goed op let, lijkt niet schoongehouden. Kortom, het "Er bestaan nu eenmaal Europese de universiteit vervuilder dan voor- wordt op mijn kantoor en in de aanbestedingsregels, en als je die heen. Ik kan echter niet zeggen dat (On)gehoord is de brie- gangen langzaam een rotzooi. Nu uitvoert krijg je tot dusver altijd een de openbare ruimtes op een vuilnis- ven- en opinierubriek moeten we zelf de prullenbakken wedstrijd welke aanbieder tegen belt beginnen te lijken. van Erasmus Magazine. de laagste kosten schoonmaakt. Het uitbesteden van de schoon- De pagina's staan open Ik vind het erg belangrijk dat een Schoonmaak draait immers niet om maakdiensten leidt er toe dat de voor iedereen die wil werkomgeving schoon en opge- kwaliteit, maar om geld. We moe- universiteit in feite machteloos reageren op de inhoud ruimd is. Ik denk ook dat het de ten die regels uitvoeren en kunnen staat bij deze staking. Het is immers van Erasmus Magazine productiviteit bevordert als de ze ook niet makkelijk veranderen. een conflict tussen GOM en haar of een opiniebijdrage omgeving netjes en opgeruimd is. Schoonmakers zijn daarmee een medewerkers. Bij de aanbesteding wil schrijven over zaken Ook voor een universiteit is het dus beroepsgroep die altijd voor de kan de EUR wel rekening houden die de Erasmus Univer- belangrijk dat er een goede schoon- rekening opdraait. Niemand vindt met de arbeidsvoorwaarden van de siteit in de meest brede schoonmaak immers echt belang- medewerkers, maar ze moet aan de zin of het hoger onder- De schoonmakers zijn echter niet in rijk: we zeggen wel dat het be- andere kant ook rekening houden wijs in het algemeen dienst van de universiteit; het is de langrijk is, maar betalen willen we met het eigen budget. Aangezien betreffen. Anonieme werkgever (de GOM) van de schoon- niet. Het enige wat de EUR lijkt te de staking de gehele schoonmaak- bijdragen worden niet maker die hem of haar voldoende kunnen doen is bij het aanbesteden branche treft en niet alleen uitgaat geaccepteerd. Ingezon- moet belonen. De universiteit kan andere eisen stellen dan de laagste van medewerkers van GOM kan de den stukken dienen te geen invloed uitoefenen op de belo- prijs. Maar het kan natuurlijk wel universiteit hier, hoe vervelend ze worden ingestuurd ning van de schoonmakers. Wie zegt anders: gewoon terug naar vroe- dat misschien ook vindt, nauwelijks met vermelding van dat een duurder schoonmaakbedrijf ger; wég met die gespecialiseerde invloed op uitoefenen. naam, adres en tele- haar werknemers beter betaalt? bedrijven. Neem de schoonmakers Wat ik goed vind, is dat de universi- De schoonmaakbedrijven moeten weer gewoon in dienst van de orga- teit probeert om de ‘schade' zoveel mailadres. De redactie voldoende prikkels krijgen om hun nisatie waar ze voor werken, de EUR mogelijk te beperken zonder de behoudt zich het recht werknemers goed te belonen. Als dus. Want dat kan natuurlijk wél: er stakers dwars te zitten. Zo kan er voor stukken in te kor- het staken van de schoonmakers is geen wet die voorschrijft dat de nog steeds gesport worden in het ten, dan wel (in over- het schoonmaakbedrijf voldoende EUR zijn eigen schoonmakers niet sportgebouw en wordt het sanitair leg) aan te passen. Wilt schade aandoet, zal het bedrijf in dienst mag nemen. En dan graag schoongemaakt. Op die manier u reageren, stuur uw uiteindelijk maar één oplossing heb- meteen tegen een normaal salaris. blijft de universiteit ondanks de bijdragen dan naar opi- ben: de schoonmakers meer gaan Weg met de moderne slavernij. Dus stakingen toch toegankelijk en hy- schoonmakers: staak rustig verder." ONGEHOORD
VAN DER SCHOT
student geschiedenis "Omdat ik de laatste twee blokken vooral hard bezig ben met het De groene supervrouw schrijven van mijn scriptie en tegelijk stage loop, ben ik weinig ‘Is er een dokter in de zaal?' Ik moest even na- stem opklinkt die u vriendelijk doch dringend op de campus te vinden. Toch is het denken toen deze vraag tijdens een concert van vraagt of u alstublieft de elektrische peddels nieuws over de stakingen van de Acda & de Munnik plotseling klonk. De vraag op de borst van het slachtoffer wilt plaatsen en schoonmakers mij niet ontgaan. wordt vaker humoristisch dan serieus gesteld. vervolgens op ‘start' wilt drukken. In Japan is Formeel is het een zaak tussen het En zonder witte jas ver buiten het ziekenhuis er één AED per vierkante kilometer. Dat schijnt personeel en schoonmaakbedrijf duurt het even voordat je beseft: ‘Verrek, ik veel te zijn. Mij lijkt het best nog wel even zoe- GOM, waaraan de EUR het ben de dokter in de zaal!' En ineens stonden de ken als je binnen zes minuten (www.zesminu- schoonmaakwerk heeft uitbesteed. schijnwerpers op mij gericht, terwijl ook Acda ten.nl) het groene kastje met de zwoele vrou- Toch vind ik dat de universiteit & de Munnik toekeken hoe ik het slachtoffer wenstem moet vinden en nog moet aansluiten prettige werkomstandigheden moet ook. Maar het helpt wel. creëren voor de schoonmakers. Hoewel ik langzaam in mijn rol als Superman Terwijl de groene kastjes de afgelopen jaren Zonder hun werk, zou de plezierige groeide, was de malheur van het slachtoffer in Japan als paddenstoelen uit de grond scho- omgeving van de campus al gauw minder heroïsch. De flauwgevallen dame ver- ten, werden ze ook percentueel steeds vaker ineenstorten. De schoonmakers telde me even later op het toilet in geuren en gebruikt, werd de tijd tussen omvallen en aan- moeten hard werken – net als ieder kleuren dat het echt de investering waard is sluiten korter en – het belangrijkste – steeg het ander op de universiteit - en dat om bij een goede Chinees te eten. Op datzelfde overlevingspercentage van de slachtoffers van mag door de EUR worden erkend. De toilet hoopte ik nog dat ze schoorvoetend 10 naar 20 procent. Daarbij maakte het niet uit universiteit zou de schoonmakers zou bekennen dat ze zich aan cocaïne of GHB of het ambulancepersoneel het kastje bedien- kunnen beschermen door een groter tegoed had gedaan, maar – ik had het kunnen de, of dat gekke Harry met zijn twee linkerhan- punt te maken van het budget dat weten – de groupies van Acda & de Munnik zijn den dit deed. Mocht u ooit besluiten levenloos wordt vrijgemaakt, of ze zouden een niet de ruigsten. ineen te zijgen, doe dit dan in Japan. Daar is de gesprek met GOM aan kunnen gaan Toch raken dokters in de zaal overbodig. Dat nieuwe Superman een groene Supervrouw.
over de invulling van het werk en de bleek uit een studie uit Japan, waarbij het ef- omstandigheden die daarbij gelden. fect van de nationale beschikbaarheid van Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het
Ik vind dat de schoonmakers dat op AED's werd geëvalueerd New England Journal z'n minst verdienen, al is het alleen of Medicine, 18 maart 2010). AED's zijn auto- maar omdat ze altijd zo vriendelijk matische externe defibrillatoren – u weet wel, zo'n groen kastje waaruit een zwoele vrouwen- ACHTERGROND
Op vrijdagmorgen 26 maart schoven vier studen- ten aan aan de ontbijttafel van rector magnificus Marin Schuerman, tweede- jaars masterstudent Busi- ness Administration - In- ternational Management Kirsten van der Drift, derde- jaars bachelorstudent In- ternational Bachelor Eco- nomics and Business Eco- nomics (IBEB).
Jorian van der Most, eerste- jaars masterstudent re- searchmaster Early Mo- dern Intellectual History en deelnemer Erasmus Ho- nours Programme 2008.
Abdelilah el Barzouhi, vijf- dejaars student Genees- kunde, masterstudent on- derzoeksmaster Clinical Research en master Zorg- Slaperig op audiëntie bij de rector management.
Enorm vroeg opstaan. En dat op een vrijdag. Vier studenten deden stages een vast onderdeel van het bachelortraject, vertelt Marin, en dat vindt ze "strak geregeld". Ge- het, om met rector magnificus Henk Schmidt te kunnen ontbijten. neeskundestudenten lopen vanaf hun vierde studie- Hij nodigde hen uit om hun mening te geven over het onderwijs op jaar coschappen, terwijl bij andere UMC's studen- ten al tijdens hun derde studiejaar stage lopen, al- de Erasmus Universiteit. De vier zijn tegen te veel verplichtingen, dus Abdelilah. Dat vindt hij ook voor Erasmus MC maar voor meer contacturen. tekst Marjolein Marchal fotografie Levien Willemse het overwegen waard.
Een tafel vol met broodjes, beleg, fruit en Business Administration Marin Schuerman rea- Persoonlijker onderwijs "Gere-
sapjes. De vier studenten die vanmorgen geert: "Maar de mensen die komen, zijn werkelijk geld wordt gezegd dat academische studies nogal al vroeg uit de veren waren om te ontbij- geïnteresseerd. Wat mij betreft mag de rest van de vrijblijvend zijn. Moeten we jullie meer verplichtin- ten met rector magnificus Henk Schmidt studenten lekker thuisblijven." Daarmee is genees- gen opleggen?", vraagt Schmidt. "Ik ben daar ont- worden verwend. "Ik hoop dat jullie nog kundestudent Abdelilah el Barzouhi het eens: "Als zettend tegen", zegt Marin direct, "want studenten niet hebben ontbeten", grapt hij, kijkend naar de de ongeïnteresseerde mensen wegblijven, stijgt het zijn volwassenen met eigen verantwoordelijkheid." volle tafel. "Nee hoor, we blijven studenten. We zijn niveau. Dus ik treur niet als zij niet komen opda- Daarmee zijn de andere drie het roerend eens. "Ook dol op gratis", reageert een wakkere studente. Ter- in de praktijk moet je functioneren op eigen verant- wijl de broodjes rondgaan, vertelt Schmidt dat hij Hoe denken de studenten dat het onderwijs kan woordelijkheid", zegt Abdelilah, "en trouwens: ik de studenten heeft uitgenodigd omdat hij zich als worden verbeterd? Geschiedenisstudent Jorian van heb studenten gezien die hele blokken niet kwamen rector vooral richt op onderwijs. Hij wil van hen der Most: "Ik zou het goed vinden als het aantal opdagen, maar toch alle punten haalden en daar- weten hoe het onderwijs op deze universiteit kan contacturen omhoog wordt gegooid. Tijdens mijn naast prachtige extra dingen deden. Ook dat moet worden verbeterd.
bachelor had ik wekelijks hoogstens twaalf contac- kunnen, als iemand die ambities heeft." Over het niveau van de opleidingen zijn de studen- turen, en het alleen thuiszitten werkt niet enthousi- Meer contacturen, liefst in kleinere werkgroepen – ten zonder uitzondering positief. En vergelijkings- asmerend. Ik denk dat inzetten op meer werkgroe- maar geen extra verplichtingen. De opvattingen materiaal hebben ze zeker, want meerderen studeer- pen dan vooral nuttig is, in plaats van extra colle- van de aanwezige studenten lijken in tegenspraak. den onder andere in Australië, Frankrijk en aan ges." Kirsten is het daarmee eens, want meer In feite is het een roep om hun onderwijs persoonlij- Harvard (VS). Hoewel het niveau van de stof en groepswerk zorgt voor meer betrokken studenten. ker te maken, zodat daarmee de kwaliteit toeneemt. ook de docenten in orde zijn volgens deze vier, vin- "Bij BMG werken we veel met groepsopdrachten, Wat sowieso duidelijk blijkt, is dat de onpersoonlij- den ze dat enkele docenten tijdens het begin van de maar ik zie veel meelifters, dus dat vind ik een flink ke massale colleges – hoewel ze onvermijdelijk lij- bachelorfase wel wat ongeïnspireerd doceren. Het minpunt", zegt Abdelilah. Marin reageert ver- ken – niet hoog scoren. Met zijn achtergrond als on- niveau van het onderwijs tijdens de masters is dui- baasd: "Doen ze dan niet aan peer evaluation? Dat derwijspsycholoog en de ambities die Schmidt heeft delijk beter, ervaren zij.
gebeurt bij ons wel en dat werkt goed." uitgesproken om studie-uitval terug te dringen, zal "Wat er zeker beter kan is de aansluiting met de dit geluid door hem (hopelijk) worden meegenomen Lekker thuisblijven "Docenten zeg-
praktijk, want ik vond mijn opleiding veel te theore- in zijn overwegingen tot aanpassing van onderwijs- gen dat studenten moeilijk te boeien zijn, klopt tisch", zegt Kirsten. Ze liep op eigen initiatief stage, vormen. Voor nu neemt hij, na een gesprek waarbij dat?", vraagt Schmidt. IBEB-studente Kirsten van om een beeld te krijgen van hoe haar kennis kan hij zich oprecht geïnteresseerd opstelde, afscheid der Drift: "Bij mijn opleiding komt maar 20 tot 30 worden toegepast op de werkvloer. "Dat deed ik in van de eerste vier studenten die bij hem langskwa- procent van de studenten naar college, dus ik zou mijn eigen tijd: ik kreeg er geen punten voor en loop men. De bedoeling is om meerdere keren per jaar zeggen van wel." Masterstudente International dus bewust studievertraging op." Bij de RSM zijn studenten uit te nodigen. ACHTERGROND
zonder bestuurservaring Een interessante baan, meteen na het afstuderen, is de droom van iedere student. Voor veel allochtone en biculturele studenten is het echter lastig om te solliciteren. Ze hebben vaak geen traditioneel CV met bestuurservaring, goed uitgekiende bijba- nen en een handig netwerk. Maar een andere culturele bagage biedt ook kansen. Loopbaanbegeleiding helpt hen waardevolle eigenschappen uit te lichten en zet zich in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. tekst Martine Zeijlstra fotografie Ronald van den Heerik
Recruiters en bedrijven krijgen per jaar vele sollicitatie- Het is daarom hoog tijd voor recruiters om CV's op een andere Samantha Profijt:
brieven te verwerken. Uit die berg post van aspirant- manier te benaderen, vindt Van Schaijk. "Als ik kan kiezen tussen ‘Je leert jezelf analy- werknemers is het soms lastig kiezen. Want welke af- iemand die met koeienletters in zijn CV zet dat hij een jaar bar- seren en bewust kie- studeerder past het beste bij het bedrijf? De werkge- commissie heeft gedaan, of een sollicitant die tijdens zijn studie al- zen voor een baan vers vinken een lijstje af. Heeft de sollicitant stage ge- lerlei juridische processen heeft gevoerd om ervoor te zorgen dat die je echt leuk lopen, een jaar bestuur gedaan of een relevante bijbaan gehad? Zo zijn familieleden fair behandeld worden tijdens een huurgeschil, ja: meteen uitnodigen voor een gesprek. Zo nee: twijfelgeval.
dan zou ik het wel weten." "Veel recruiters en bedrijven kijken vaak nog op zo'n manier naar Toch zetten veel allochtone studenten dat soort bijzondere en leer- een CV", zegt loopbaanadviseur van de Erasmus Universiteit Do- zame ervaringen niet in hun CV. "Een rechtszaak voorbereiden op rianne van Schaijk die werkzaam is binnen het team studentenbe- hoog niveau zien zij niet als werkervaring, maar als privézaak. Ze geleiding van de afdeling studentenvoorzieningen. "Terwijl het helpen familie, en dat vinden ze vanzelfsprekend, niet het vermel- CV van allochtone en biculturele studenten niet zo traditioneel is." den waard." >>
ACHTERGROND
‘Het is hoog tijd voor recruiters om CV's op een andere manier te benaderen'De Erasmus Universiteit heeft diversiteit tot speerpunt gemaakt en daarom helpt Van Schaijk sinds 2006 allochtone studenten met behulp van een acht weken durend ‘loopbaancoachingstraject' om dit soort ervaringen en kwaliteiten juist wél te benoemen en te ge-bruiken tijdens sollicitatiegesprekken. Twee keer per jaar volgen acht tot twaalf studenten die in het allerlaatste deel van hun studie zitten het traject. Tijdens groepsgesprekken leren ze om hun cultu-rele bagage niet langer als last te zien, maar als voordeel ten op-zichte van autochtone studenten. tussenkop Siang Yu (28), bezig met zijn masterscriptie
voor Finance & Investment, en deelnemer van het loopbaanbege-leidingstraject, moest bijvoorbeeld leren om minder bescheiden te zijn. Hij heeft ‘hoofdzakelijk horeca-ervaring', zegt hij als hem gevraagd wordt naar zijn werkervaring. Het belang van zijn culturele achtergrond probeert hij tijdens een gesprek eerder te ontkrachten dan te benadrukken."Ik ben opgegroeid in Elst, Gelderland en daar wonen bijna geen Chinezen. Ik ben dus nooit zo met mijn Chinese achtergrond bezig", vertelt hij. "Ik zie niet zulke grote verschillen tussen mij en mijn Nederlandse vrienden en studiegenoten."Toch zullen veel kinderen uit Elst hun ouders niet zo vaak gehol-pen hebben als Siang Yu. Zijn vader en moeder runnen een Chi-nees restaurant; na schooltijd sprong hij iedere dag een paar uur bij in de keuken. "Vanaf mijn veertiende hielp ik mijn ouders ook met tolken bij ingewikkelde zakengesprekken. Ze kunnen vrij goed Nederlands, maar als er een handtekening onder een con-tract moest worden gezet, wilden ze zeker weten dat het goed zat. Ik vertaalde dan alle ingewikkelde zaken voor hen." Ook deed hij de zakelijke correspondentie voor zijn ouders. "Ze vonden het on- tien te halen. Maar eigenlijk vertelde ik het nooit aan anderen als foto boven professioneel als er grammaticafouten in zouden staan, daarom ik een hoog cijfer haalde", zegt Rayman. "Ik ben accuraat en per- Nusret Rayman:
deed ik dat, met behulp van een boekje ‘hoe schrijf ik zakelijke fectionistisch, maar dat vond ik altijd negatieve eigenschappen. ‘Ik dacht altijd dat ik Pas op de loopbaantraining zag ik in dat het ook positieve eigen- mijn humor alleen Ook Nusret Rayman (31), die zich in de laatste fase van zijn mas- privé mocht gebrui- ter Fiscaal Recht bevindt, was te bescheiden tijdens sollicitatiege- Nu durft hij al zijn pluspunten zo op te noemen: hij is verantwoor- ken, maar ik heb ge- sprekken. "Ik heb drie keer gesolliciteerd, maar omdat ik niet zo'n delijk, een volhouder, analytisch, accuraat, sociaal én hij kan leerd dat het juist in prater ben, wist ik niet zo goed mijn kwaliteiten onder woorden te makkelijk switchen tussen verschillende culturen. "Dat leer je al je voordeel werkt' brengen." Tijdens bijeenkomsten met Van Schaijk en de andere heel jong." En dat switchen werd ook makkelijker door de loop- studenten lukte dat geleidelijk aan wel. "Ik heb al jong geleerd om baantraining. "Ik dacht altijd dat ik mijn humor alleen privé Siang Yu:
verantwoordelijk te zijn. Mijn vader deed jarenlang zwaar werk in mocht gebruiken; dat het niet netjes was om tijdens je werk grap- ‘Ik heb nu een baan een fabriek. We waren met zes kinderen thuis. Dat was best zwaar jes te maken. Maar ik heb geleerd dat het juist in je voordeel aangeboden gekre- voor mijn ouders en het was dan ook vanzelfsprekend dat je als gen die mij past, in kind je steentje bijdroeg. Het geld dat ik met mijn krantenwijk Tijdens een sollicitatiegesprek voor een stage ‘om meer werkerva- plaats van dat ik mij verdiende, ging daarom naar mijn vader. Ik vond het fijn om mijn ring op te doen', voelde Rayman zich een stuk zelfverzekerder. "En continue moet aan- ouders te kunnen helpen." ik maakte zelfs een grapje! De twee vrouwen van de sollicitatie- passen aan een be- Bovendien stimuleerden zijn ouders hem om hard te werken. "Tij- commissie vroegen of ik getrouwd was. Ik vertelde dat ik in okto- dens mijn vwo-eindexamenjaar haalde ik een 9,3 voor het Neder- ber ging trouwen en vroeg hen vervolgens of zij soms getrouwd lands dictee. Dat was het hoogste cijfer van mijn school. Mijn va- waren. Nee, zeiden ze. Toen stelde ik hen voor om mijn tweede of der vond het erg belangrijk dat wij ons goed leerden uitdrukken derde vrouw te worden. Daar moesten ze hard om lachen", vertelt met behulp van taal; hij wilde dat zijn kinderen hogerop zouden hij met pretogen. "Dat had ik tijdens mijn eerste drie sollicitatie- komen. Ze waren erg trots als het me lukte om een negen of een gesprekken nooit gedurfd." ACHTERGROND
Eyeopener Tijdens het loopbaantraject ontdekken de stu- ten. "Het was lastig om dat te doen, maar door gesprekken met
denten vooral wie ze zelf zijn, en wat ze willen in een baan. "Veel andere studenten en met Dorianne leerde ik dat ik die starre hou- allochtone studenten moeten aan een hoog verwachtingspatroon ding moest laten varen. Ik werk veel liever in teamverband in een voldoen", zegt Van Schaijk. "Ouders willen dat hun kinderen het internationaal bedrijf. Op de achtergrond, maar wel met veel ver- beter doen dan zijzelf en stimuleren hun kinderen om hard te leren. antwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden. Ik heb nu een baan Studenten willen hun ouders niet teleurstellen en werken hard. aangeboden gekregen die mij past, in plaats van dat ik mij conti- Daardoor oriënteren ze zich vaak pas laat op de arbeidsmarkt. nue moet aanpassen aan een bedrijf. Door de loopbaantraining re- Veel allochtone studenten hebben geen rolmodellen en gaan af op aliseerde ik me hoe belangrijk dat voor me is." vacatures die ze op internet zien of sturen alleen sollicitatiebrieven Nusret Rayman ontdekte dat hij liever bij een wat kleiner bedrijf naar prestigieuze multinationals. Omdat dit soort banen hoog in begint. "Ik vind het prettig om persoonlijk contact met cliënten te aanzien staan en omdat ze die bedrijven kennen van recruitment- hebben zodat je meteen ziet, wie je helpt. En ik wil allround wor- dagen. Ze vragen zich vaak niet af, of ze daar wel op hun plek den, voor ik me specialiseer. Dat lukt eerder bij een wat kleiner be- drijf." Het was een eyeopener voor hem. "Voor de loopbaanbege- Shalinie Kalika: ‘Ik
Siang Yu had zo'n ideaalbeeld dat niet erg realistisch was. "Ik wil- leiding stuurde ik vooral brieven naar grote bedrijven, omdat ik ontdekte door de de vroeger een baan met veel leiderschap. Ik wilde goed kunnen die kende van recruitment days." loopbaantraining dat communiceren, een grootse carrière en veel geld verdienen. Ik wist ik het prettig vind dat dit ideaalbeeld niet goed paste bij wie ik ben, maar ik hield er Jezelf analyseren Shalinie Kalika (27), net afgestu-
deerd in Staats- en bestuursrecht leerde tijdens het loopbaantra- projecten te werken.' Door de loopbaanbegeleiding leerde hij zijn droombeeld los te la- ject dat een kleiner bedrijf als starter beter bij haar past. "Ik wilde vroeger alleen maar bij het ministerie werken. Dat is een presti-gieuze werkgever op mijn vakgebied. Maar tijdens een stage viel het me op dat ze veel vergaderden, dat het onpersoonlijker is en dat je niet meteen resultaat ziet. Ik ben starter en ontdekte door de loopbaantraining dat ik het prettig vind om aan concrete projecten te werken. Een baan bij het ministerie wil ik niet uitsluiten, maar ik denk dat het beter is eerst veel ervaring op te doen."Niet dat ze door het ontbreken van werkervaring op haar CV mee-deed aan de loopbaantraining; ze liep een relevante stage en had een bijbaan als sociaal raadsvrouw tijdens haar studie. Ook Samantha Profijt (24), afgestudeerd op Health, economics, policy & law deed al veel ervaring op. Ze werkte als mentor en hulpdecaan bij KASEUR. Ze hielp veel allochtone vwo'ers met het maken van hun studiekeuze en begeleidde vmbo'ers bij het maken van huiswerk. Verder liep ze nog twee relevante stages. Toch had ze veel aan de loopbaantraining. "Ik denk dat iedere startende stu-dent er baat bij heeft", zegt ze. "Zowel allochtone als autochtone studenten. Je wordt streng aan de tand gevoeld over wie je bent en wat je wilt. Je leert jezelf analyseren en bewust te kiezen voor een baan die je echt leuk vindt. Ik weet nu dat ik mensen graag wil helpen, bijvoorbeeld met het implementeren van ICT in de zorg. Ik kan goed drempelvrees wegnemen door te luisteren en ingewikkel-de dingen uit te leggen. Die kwaliteiten heb ik door de loopbaan-training leren benoemen." In oktober start een nieuwe groep allochtone en biculture- le studenten met het loopbaancoachingstraject. Informatie over de loopbaanbegeleiding en hoe in te schrijven wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website van het Taal&Trainingscentrum van de Erasmus Universiteit. ACHTERGROND
Wat nou 24/7 campus? De EUR probeert al jaren om meer leven te blazen in de campus, maar de indruk ontstaat dat Rotterdamse studenten na hun college en masse de biezen pakken. Tijd om de balans op te maken. Biedt de universiteit genoeg ‘buitenschoolse' verdieping en verbreding? En wat wordt de rol van een nieuw ‘studentenpaviljoen'? H tekst Geert Maarse beeld Studio Sputnik
et is een beeld waar Rotterdam maar niet vanaf Flyers Er wordt genoeg georganiseerd, stelt Ger Lugtenberg,
komt. Alle investeringen in festivals en jongerenja- bij Erasmus Podium verantwoordelijk voor de wetenschapscom- ren ten spijt, het idee van de opgestroopte mouwen municatie van de universiteit. Bij elke draaideur staat wel iemand beklijft toch. De werkstad die 's ochtends gevuld flyers uit te delen en de centrale ruimtes hangen vol met aankondi- wordt met mensen uit Zoetermeer, Capelle aan den gingen. Maar een groot deel van die activiteiten vindt niet plaats IJssel en Barendrecht, maar 's avonds angstvallig leeg achter- op de universiteit, maar op een locatie elders in de stad. Erasmus blijft. Het ontbreekt Rotterdam aan kunst met een grote K en Podium, dat met Studium Generale, Erasmus Cultuur en Scien- een intellectuele elite, stelde schrijver Marcel Möring afgelopen ce4You een van de grotere universitaire clubs is die met regelmaat najaar in een veelbesproken opiniestuk in NRC Handelsblad. themaprogramma's organiseert, is wat dat betreft een apart geval. Een dolksteek voor een stad die zichzelf omschrijft als ‘Manhat- Opgezet voor de buitenwacht, is het doel om de universiteit zicht- tan aan de Maas'. baar te maken in de stad. Lugtenberg: "Dan is het logisch dat je De Erasmus Universiteit lijkt in meerdere opzichten op de stad kiest voor een podium in de stad. Dat is aantrekkelijker dan die waarin ze gevestigd is. Ook hier lijken woord en daad nogal eens wat kille campus." uit de pas te lopen. Terwijl het idee van een levendige 24-uurs- Het is een overweging die ook voor Science4you, de organisator campus al jaren door de gangen gonst, en in beleidsplannen van het maandelijkse wetenschapscafé in DikT, belangrijk is. gejubeld wordt over een ‘stadsuniversiteit van wereldformaat', Studenten hebben een druk programma, zegt Marja Miedema, woont een groot deel van de studenten en werknemers buiten de consulent Wetenschap en Samenleving aan het Erasmus MC, stad en is het 's avonds leeg tussen de universiteitsgebouwen. dus de drempel moet zo laag mogelijk zijn. "De cafésetting is Het lijkt geen ideale basis voor de ontwikkeling van een leven- essentieel voor die avond. Mensen die normaal niets met weten- dig en leefbaar kenniscentrum. Maar is dat wel zo? Hoe is het schap te maken hebben zijn onze primaire doelgroep. Die moeten gesteld met de extracurriculaire verdieping en multidisciplinaire het gevoel hebben dat ze zo binnen kunnen lopen. Eigenlijk moe- ten mensen zo weinig mogelijk moeite hoeven te doen om naar ACHTERGROND
Artist impression uit het masterplan voor een nieuwe campus. In het mid- den het studentenpaviljoen ‘Er zijn ontzettend veel clubs die iets organiseren, maar die komen niet op één podium samen' colleges makkelijk blijven plakken. "Maar 's avonds doen wij wei-nig meer op de campus", zegt Van Poecke.
Dat moet gaan veranderen. Volgens het stedenbouwkundige mas-terplan dat het College van Bestuur eind 2008 presenteerde, wordt Woudestein de komende twee decennia omgetoverd tot een leven-dige campus. Het plan moet in verschillende stappen uitgevoerd worden, maar al in 2013, bij de viering van het honderdjarige jubileum, moet duidelijk worden dat ‘de fysieke verschijning van de universiteit niet meer achterblijft bij het imago'. Studentenpaviljoen In het verleden is weleens
sprake geweest van een mogelijk academiegebouw in de stad, dat naast een mogelijke loketfunctie, een podium moet bieden voor jouw activiteit toe te komen. Liefst zijn we op weg van huis naar allerhande bijeenkomsten, inclusief promoties. Maar dat lijkt voorlopig van de baan. Er wordt vooral ingezet op het vergroten Wie weleens iets georganiseerd heeft voor studenten, kan beamen van de aantrekkelijkheid van de campus. Een grote rol is daarbij dat het hard werken is om ze te lokken. Typisch Rotterdams of weggelegd voor een multifunctioneel studentenpaviljoen. Het niet, een discussieavond over een zwaar wetenschappelijk on- moet een ruimte worden die niet alleen plaatsbiedt aan cultuur derwerp is geen garantie voor een volle zaal. Dan moet je op zijn en wetenschap, maar waarin ook horeca een belangrijke functie minst een lichtvoetige invalshoek hebben, of een BN' er die de krijgt. Hoe groter de diversiteit aan functies, hoe aantrekkelijker boel aan elkaar praat. Zet Maarten van Rossem op de poster en je het wordt, stelt Bas Takens, beleidsmedewerker bij het Erasmus hoeft je als organisator niet meer ongerust te maken. Facilitair Bedrijf (EFB).
Mooi plan, vinden ze bij Studium Generale, al hangt het natuur- Logisch programma Volgens Niels van Poecke
lijk af van hoe zo'n ruimte wordt ingericht. Zichtbaarheid is wat van Studium Generale is het helemaal geen schande om op zo'n Van Poecke betreft het sleutelwoord. "Nu is het aanbod op de manier bezig te zijn met wetenschap. Bewust nadenken over een EUR heel gefragmenteerd. Er zijn ontzettend veel clubs die iets programma betekent niet dat het niveau naar beneden geschroefd organiseren, maar die komen niet op één podium samen. Dat geldt wordt, vindt hij. "Wij denken niet vanuit licht of zwaar. Wij heb- ook voor de stad. Het lijkt me verstandig om daar consistentie in ben als taak om studenten academisch breder op te leiden dan te creëren, en daar helpt zo'n ruimte zeker bij." ze regulier worden opgeleid." Ook zware onderwerpen doen het Een belangrijk punt is dat er steeds meer studenten op het uni- goed, getuige de volle zalen die Ger Groot met zijn lezingen over versiteitsterrein komen wonen. Op dit moment zitten er 110 in Franse filosofen trok. "Maar het hoeft geen academisch congres het FG-gebouw, maar in 2028 moeten er over de hele campus te worden. In onze programma's proberen we de actualiteit en de duizend wooneenheden gerealiseerd zijn. Als het meezit komen er wetenschappelijke wereld bij elkaar te brengen. Dan moet je de- in september 2012 al driehonderd bij. Tel daar een supermarkt en gene hebben die daar het beste over kan vertellen. En soms is dat een drogist bij op, en je krijgt al een aardig leefbare omgeving. De iemand die bekend is. Studenten weten heel veel, maar je moet wel horeca in en rond het studentenpaviljoen krijgt flexibele openings-zorgen dat je een logisch programma hebt." tijden, verzekert Takens. De huidige campuskroeg In de Smitse, Studium Generale organiseert meerdere keren per week lezingen waar Erasmus Cultuur met regelmaat livemuziek programmeert en debatten als De Kwestie Live, een maandelijkse discussieavond en de tweewekelijkse pubquiz plaatsvindt, sluit vaak om acht uur over een actueel thema. Sommige programma's vinden plaats de deuren. Sportcafé De Etappe heeft ruimere openingstijden, in een collegezaal op de campus, maar vooral 's avonds wordt maar richt zich vooral op de bewegende student.
uitgeweken naar het centrum. De Kwestie Live vindt plaats in De De herstructurering van de campus, die al binnen een paar jaar Unie, het Denkcafé zetelt in Arminius en voor de Rotterdamlezing zichtbaar moet worden, moet meer samenhang creëren. Lugten-is het Bibliotheektheater de vaste plek. De filmclub, die een maan- berg ziet het wel zitten, zo'n centrale plek op de campus. Het zorgt delijkse thema-avond organiseerde, verkaste onlangs van een voor meer leven, mits de programmering aansluit op het dagpro- zaaltje op de campus naar het comfortabeler, en vooral centraler gramma van studenten en medewerkers. Want wat je ook organi- gelegen, theater Lantaren/Venster. De reden is simpel: zowel de seert, het blijft lastig om mensen 's avonds weer terug naar de uni- opkomst als de faciliteiten zijn minder op Woudestein. Overdag is versiteit te krijgen. Gelukkig hoeft dat niet altijd, benadrukt hij. dat geen probleem, want de ervaring leert dat studenten na hun "De universiteit moet zich juist ook in de stad laten zien."" SERIE ICT & ONDERWIJS
Erasmus Magazine bekijkt hoe informatie- en commu- nicatietechnologie vernieuwing in het onderwijs ondersteunt en teweegbrengt. Deel 2: online taalvaar- digheidSonderwijs PrinciPen. tekst Marjolein Marchal illustratie Lobke van Aar
Het is overduidelijk een punt van zorg: het Ne- derlandse taalniveau van academisch stu-denten is niet iets om trots op te zijn. De schuld licht wellicht bij het middelbaar on-derwijs, maar de universiteit heeft ermee te kampen. Een oplossing is docenten inhuren om taalonder-wijs te geven. Maar bijscholing komt vaak slecht uit de verf, omdat weinig studenten komen opdagen. Bovendien is het een dure aangelegenheid. De faculteit Sociale we-tenschappen (FSW) heeft daarom een online zelfstudieme-thode laten ontwikkelen. Dat bespaart de universiteit tijd en geld en biedt de student een hoop flexibiliteit. Het ontwikkelde programma heet PrinciPen. Via de web-site Principen.nl kunnen studenten inloggen met hun 12,50 euro", zegt Nagtzaam. De ontwikkeling van het EUR-inloggegevens en dan direct aan de slag met oefe- programma werd grotendeels gefinancierd door de uni- ningen om hun taalbeheersing te verbeteren. "Studenten versiteit, want het College van Bestuur zag duidelijk de leggen aan het begin van het collegejaar een taaltoets af. waarde en noodzaak ervan in. Dat bedrag werd aange- Als ze daarvoor onvoldoende scoren, kunnen ze nu zelf- vuld met de financiële middelen van FSW, door toenmali- standig hun niveau verhogen", vertelt onderzoekster San- ge decaan Henk Schmidt. "Inmiddels kunnen we conclu- ne van Herpen van het onderzoeksinstituut Risbo. Samen deren dat het een goede investering was", vindt Nagt- met een onderwijskundige en een taalkundige heeft zij de zaam. Dit collegejaar zijn 1247 studenten met het pro- online taalcursus ontwikkeld. Het bestaat uit vier delen: gramma aan de slag gegaan; sinds de ingebruikname in WAT IS PRINCIPEN?
grammatica, stijl, spelling en basis-Nederlands, zoals lid- september 2008 zijn dat er een kleine 3000. Het is een online programma woorden. De vragen en oefeningen zijn afgestemd op de met oefeningen om je be- taaltoetsen die op de EUR worden afgenomen.
Rendement Dat studenten in eigen tempo
heersing van de Nederlandse kunnen leren en niet ergens fysiek aanwezig hoeven te taal zelfstandig te verbete- Niet vrijblijvend In hoeverre studenten
zijn voor bijscholing, zijn volgens onderzoekster Van ren. Vier onderdelen komen gebruikmaken van PrinciPen om hun taalniveau op Herpen zwaarwegende voordelen. "Bovendien kunnen aan bod: grammatica, stijl, te krikken, is hun eigen keuze. "We gaan uit van het studenten zelf bepalen wat ze willen oefenen en hoeveel spelling en basis-Nederlands verantwoordelijkheidsgevoel van de student zelf", extra oefening ze nodig hebben op elk onderdeel. Als een zoals lidwoorden. De student vertelt Jan Nagtzaam, beleidsmedewerker van de FSW. student enkel voor grammatica is gezakt, kan hij dat zelf, kan zelf kiezen welke onder- "Maar het is geen vrijblijvende aangelegenheid, want de wanneer het hem schikt, gaan ontwikkelen. Daar staat delen hij oefent en hoeveel taalontwikkeling is ingebed in het onderwijs van onze ook een nadeel tegenover: je kunt niet heen en weer praten oefeningen voldoende zijn. faculteit. We stellen dit middel ter beschikking en kunnen met een docent voor uitleg, maar bent aangewezen op de Als test kan hij online toetsen monitoren hoeveel individuele studenten er gebruik van uitgebreide uitleg die wij hebben geschreven over elke maken. Het systeem is vanaf maken. Als iemands niveau echt te laag is, kunnen we taalkundige kwestie." elke online computer toegan- hem of haar erover aanspreken." Het gebruik van PrinciPen leidt aantoonbaar tot hogere kelijk via www.principen.nl Ook de juridische faculteit maakt gebruik van PrinciPen. slagingspercentages op de taaltoets, zo blijkt uit het eva- Daar is het nog een stuk minder vrijblijvend: studenten luatieonderzoek van Risbo. Van de studenten die de taal- WAAROM ONLINE
krijgen enkel een positief bindend studieadvies als de toets deden en het programma hadden gebruikt slaagde taaltoets voldoende is. Slaagt een student bij aanvang van 60 procent; van de studenten die het niet hadden gebruikt De student kan zelf zijn stu- het collegejaar niet, dan dient hij te slagen in de loop van slaagde 27 procent. Nagtzaam: "Ik ben erg blij dat dit dietempo bepalen en stude- het jaar. Vanaf nu wordt de online leerweg ook aan ge- goed werkt. Dat betekent dat docenten zich weer kunnen ren wanneer en waar hij wil. neeskundestudenten aangeboden. "En ook studenten van concentreren op de kernzaak: kennisoverdracht en studen- Hoge kosten voor docenten andere opleidingen maken wel gebruik van PrinciPen, ten academische vaardigheden bijbrengen, in plaats van worden voorkomen door dit maar als hun faculteit het niet aanbiedt, betalen ze zelf bezig te zijn met zaken als taalbeheersing." gaan eerder blowen Een blowtje roken. Bijna iedereen heeft het wel eens geprobeerd. Maar hoe komt het dat de één af en toe cannabis gebruikt, en de ander ontaardt in een ‘spacer'? Hanneke Creemers ontdekte in haar promotieonderzoek bij de afdeling kinder- en jeugdpsychia- trie van het Erasmus MC dat vroeg beginnen met roken, omgaan met blowende vrienden, en gedragsproblemen een grotere rol spelen bij cannabisgebruik op jonge leeftijd dan karaktereigen- schappen. tekst Lindemarie Jongste fotografie Ronald van den Heerik
Creemers richtte zich in haar onderzoek op die minder goed in staat zijn hun eigen gedrag en je hebt in school. Veel blowen kan bij bepaalde jon-
cannabisgebruik onder jongeren tussen de aandacht te controleren. Door deze karaktereigen- geren zelfs leiden tot een psychose", waarschuwt ze. tien en achttien jaar. Zij was vooral be- schap selecteren jongeren ook meer vrienden die blo- Bovendien hebben jonge cannabisgebruikers een nieuwd naar welke rol karakter speelt bij wen. Creemers vermoedt dat hun blowgedrag in verhoogd risico op verslaving, op illegaal middelen- riskant blowgedrag, zoals het op zeer jon- stand wordt gehouden door ‘peer pressure', oftewel gebruik en delinquent gedrag. ge leeftijd beginnen met blowen, en regelmatig een de invloed van de groep. joint opsteken. Als onderzoeksmateriaal gebruikte Jongeren die zich in onbekende situaties verlegen en Neem peer pressure weg Om dit
de promovenda gegevens van TRAILS – een groot- terughoudend opstellen, lopen minder kans om wiet soort problemen te voorkomen pleit Creemers ervoor schalig, langlopend onderzoek in Noord-Nederland te gebruiken. In tegenstelling tot jongeren met wei- om niet alleen het blowen aan te pakken, maar ook naar de geestelijke en lichamelijke gezondheid van nig zelfcontrole, kiezen verlegen en terughoudende het bijkomend risicogedrag, zoals vroeg gaan roken jongeren op hun weg naar volwassenheid. jongeren niet specifiek voor vrienden die wel of geen en omgaan met blowende vrienden. Ouders moeten Wat blijkt? De onderzochte karaktereigenschappen middelen gebruiken. Creemers: "Mogelijk stellen daarom weten met wie hun kind omgaat en regels ‘sensatiezucht', ‘zelfcontrole' en ‘terughoudendheid deze jongeren zich doorgaans passief op bij het aan- stellen wat betreft middelengebruik. "Als ouders in onbekende situaties' zijn van invloed op cannabis- gaan van vriendschappen, waardoor er geen ver- aangeven dat zij blowen niet tolereren, geven ze gebruik, zij het in bescheiden mate. Bepaalde karak- band is tussen hun eigen karakter en het blowge- hiermee het signaal dat dit risico's met zich mee- tereigenschappen kunnen bovendien de invloed van drag in hun vriendengroep." brengt", geeft de onderzoeker als voorbeeld. Eerder andere risicofactoren, zoals vroeg beginnen met ro- onderzoek toont aan dat dit invloed heeft op het ken, ook versterken of verzwakken. Is het geen open deur dat jongeren die sensatie zoe- middelengebruik van het kind. "Kortom, het is van ken eerder gaan blowen dan jongeren met veel zelf- belang dat ouders op de hoogte blijven van het doen Sensatiezoekers Een karaktereigen-
controle? "De richtingen van de verbanden zijn niet en laten van hun kinderen. Onder het toeziend oog schap die meespeelt bij blowen op zeer jonge leeftijd nieuw, maar uit mijn onderzoek blijkt wel dat karak- van ouders lopen jonge adolescenten een kleinere (voor of tijdens het twaalfde levensjaar), is sensatie- ter een minder grote rol speelt bij riskant blowge- kans om het verkeerde pad te kiezen." zucht. Creemers ontdekte dat jongeren die houden drag dan tot nu toe werd gedacht. Zoals gezegd zijn van spannende activiteiten, zoals diepzeeduiken of vroeg roken, gedragsproblemen en blowende vrien- een verre reis maken, eerder de spanning opzoeken den sterkere voorspellers." van het roken van een joint. Uit haar analyse blijkt Het onderzoek geeft dus meer duidelijkheid over wie bovendien dat deze ‘sensatiezoekers' vaker vrienden vatbaar is voor riskant blowgedrag. Volgens Cree- Dr. Hanneke Creemers promoveerde op 25 selecteren die grensoverschrijdend gedrag vertonen mers is het van belang dat deze ‘kwetsbare' adoles- maart op haar proefschrift High Times – The en vaker al rond hun tiende jaar zijn gaan roken. centen tijdig worden herkend en geholpen om de ge- role of temperament and other risk factors in "Wie al rookt op z'n tiende, heeft vier keer zoveel volgen van overmatig blowen te voorkomen. "Uit the onset and continuation of cannabis use kans om op zeer jonge leeftijd te beginnen met blo- ander onderzoek is bekend dat blowende jongeren during adolescence. Zij werkt momenteel als wen. Dit geldt vooral voor jongeren met een sterk vaker spijbelen, minder presteren op school en niet postdoc-onderzoeker binnen de afdeling verlangen naar prikkels en nieuwe ervaringen", gemotiveerd zijn. Hierdoor komen zij vaak terecht in Pedagogiek en Onderwijskunde aan de verduidelijkt de onderzoeker. een negatieve spiraal: wie spijbelt, heeft meer tijd Universiteit van Amsterdam. Regelmatig blowen komt vaker voor onder jongeren om te blowen. En hoe meer je blowt, hoe minder zin WETENSCHAP KORT
The Usual Suspects De bias van de non-herkenning
Eric Rassin staat bij de EUR-psychologen bekend als de ‘man van de gekke onderzoekjes'.
Donderdag 25 maart, ter gelegenheid van het maandelijkse colloquium bij de Rotter-
damse vakgroep Psychologie, gaf hij een vermakelijke, maar ook hersenkrakende lezing
over wat hij noemt de ‘absence bias'.
Hoogleraar rechtspsychologie Eric Rassin getuige niemand herkent (een nulbevinding), (1969) heeft het gekscherend over ‘flauwekulle- dan wordt dit, zo laat Rassin zien, door politie Bij een interessant proefschrift hoort een
tjes' wanneer hij zijn statistische analyses laat en justitie vaak niet gewaardeerd als ontlasten- mooie cover. Deze keer Mirjam van Veen met
zien (die ongetwijfeld nog wat prematuur zijn de informatie voor de verdachte. "Blijkbaar", haar proefschrift The Manchester Triage Sy-
uitgevoerd). Maar zijn enthousiasme verraadt zegt Rassin, "laten we onzekerheid minder snel stem in paediatric emergency care.
dat hij wel degelijk iets op het spoor is: hij noemt het de ‘absence bias'. Mensen hebben Maar wacht eens even: is dat niet eigenlijk nog- "Ik heb de foto zelf gemaakt toen ik op Bali in Indo- over het algemeen, zo stelt hij, de neiging om al wiedes? Want je kunt ook zeggen dat het ‘ont- nesië was nog niet zo lang geleden. De boot doet er een falsificatie minder op waarde te schatten breken' van bewijs niet automatisch betekent niet toe, het gaat om de vijf kleuren die in de afbeel- dan een verificatie. Ja, het lijkt er erg op, dat wij dat het bewijs voor de gezochte onschuld of voor ding voorkomen: dat zijn namelijk ook de kleuren mensen ‘een fikse weerzin' hebben tegen ontlas- een bepaald verband niet bestaat. Die kritiek waarmee gewerkt wordt in ‘The Manchester Triage tende of ontkrachtende informatie.
heeft Rassin misschien nog niet helemaal onder- System' waar mijn proefschrift over gaat. Die kleu- Dat heeft op allerlei gebieden in het dagelijkse vangen. Maar overtuigend is wel het feit, dat de ren geven de urgentie aan van de klachten van de leven zijn doorwerking. statistische casus over de Oslo-confrontatie dui- patiënt (van lage naar hoge urgentie: blauw, groen, Het eerste voorbeeld zal misschien herkenbaar delijk maakt, dat de ‘niet-herkenning' wel dege- geel, oranje, rood; red.).
zijn voor de wetenschapper: een goed weten- lijk iets zegt over iemands schuld of onschuld, Per toeval zag ik in Bali dat precies de urgentiekleu- schappelijk artikel dat aantoont dat een bepaald statistisch gezien; daar waar het mensenwerk ren in het uitzicht terugkwamen. Dus maakte ik verband ‘niet bewezen' is, wordt minder hoog van justitie anders oordeelde. Het niet-bewijs daar een foto van. Daarnaast vind ik de afbeelding gewaardeerd of zelfs genegeerd. Dat terwijl een werd onterecht terzijde geschoven. ook een soort rust uitstralen. Dat laat zien dat er minder goed artikel dat een ‘positief verband' Al blijft een en ander natuurlijk hersenkrakend ook momenten waren van rust tijdens het harde suggereert, wel geaccepteerd wordt door een gecompliceerd: om te bewijzen dat ‘negatieve in- werken en de drukte rondom het proefschrift. De wetenschappelijk tijdschrift. formatie' toch ‘diagnostisch' is, heeft Rassin afbeelding staat zowel op de voorkant als op de Ander voorbeeld: de zogenaamde ‘Oslo-confron- dus wel weer positieve statistische informatie achterkant gedrukt. Dat was vooral praktisch en tatie', waarbij een getuige de verdachte moet nodig. Maar hij is er desondanks van overtuigd leuker dan een achterkant in één kleur." MW
herkennen uit een aantal personen. Wanneer de dat hij iets moois op het spoor is. DR
ONDERZOEKWet ziet wetenschap over het hoofdHet juridisch systeem in de Verenigde Staten heeft Insanity Plea in the United States. Deze dwaling in het vervolg werden uitgesloten van de zogenaamde het maar moeilijk met psychische stoornissen die het rechtssysteem is ontstaan vlak nadat John ‘insanity test' in de procesgang, en dus strafrechter- de ontoerekeningsvatbaarheid van een misdadiger Hinckley in 1984 op psychiatrische gronden werd lijkvervolgd konden worden. kunnen bewijzen. Het recht in Amerika laat al in vrijgesproken van de moordpoging op president George Palermo, die 21 april promoveert bij profes- een vroeg stadium van een proces verschillende Ronald Reagan. Hinckley wilde, zo gaat het ver- sor Van Marle van de Faculteit der Sociale Weten- soorten ernstige persoonlijkheidsstoornissen buiten haal, indruk maken op actrice Jodie Foster. Kort na- schappen, pleit ervoor dat de Amerikanen het recht beschouwing, zo laat de Italiaanse EUR-promoven- dat hij werd vrijgepleit nam de politiek in Amerika weer in de pas laten lopen met de neurowetenschap- dus George B. Palermo zien met zijn proefschrift de ‘Insanity Defense Reform Act 1984' aan, waar- pelijke inzichten van deze tijd.DR
Severe Personality-Disordered Defendants and the door mensen met een persoonlijkheidsstoornis in 25 februari 2010 24 Retrospectief René Burri De Zwitserse René Burri (1933) werd bij het grote publiek vooral
bekend door het beroemde portret dat hij in 1963 maakte van
Che Guevara met een dikke sigaar in zijn mond. Vanaf 17 april
presenteert de Kunsthal Rotterdam voor de eerste keer in Neder-
land het veelzijdige werk van deze beroemde fotograaf.
Met ruim tweehonderd foto's biedt de Kunsthal een retrospectief dat voor-namelijk bestaat uit vintage printen en dat inzicht geeft in het omvangrij- ke oeuvre van de fotograaf. In de afgelopen vijftig jaar heeft Burri een breed scala aan onderwerpen vastgelegd met zijn camera. De tentoonstel-ling omvat onder andere zijn allereerste serie uit 1955 over doofstomme Zwitserse kinderen, zijn verslag van het naoorlogse Duitsland en zijn stadsgezichten van São Paulo. Ook heeft hij portretten gemaakt van poli-tieke en culturele sleutelfiguren als Che Guevara en Richard Nixon. Naast de befaamde foto van Guevara zijn ook Burri's portretten van grote Op woensdag 21 april zal de Rotterdamse
kunstenaars als Pablo Picasso en zijn opnames van moderne architectuur Band010 RSV Sanctus Laurentius vertegen-
hoogtepunten uit zijn repertoire. Typerend voor Burri's werk is dat hij fo- woordigen op het 17e AHC songfestival dat
tografeert in series. Sinds de jaren vijftig reist hij met zijn camera de we- dit jaar plaatsvindt in de Maassilo. Met het
reld over om belangrijke maatschappelijke en politieke gebeurtenissen nummer ‘Daar zie ik jou' hoopt de band de
vast te leggen. In serie doet hij verslag van onder meer de oorlogen in eerste plaats in de wacht te slepen. Saxofo-
Vietnam en Korea en de revolutie in Cuba.IW
niste Charlotte Verouden vertelt.
René Burri Retrospectief is vanaf 17 april tot en met 4 juli te zien in de
Che Guevara Hoe vaak heeft Band010 al meegedaan? "Band010 doet voor de vierde keer mee en één bandlid viert dit jaar zelfs zijn eerste AHC-songfestivallustrum. Na drie keer tweede te zijn geworden is het volgens ons dan ook tijd voor een genadeloze overwinning op eigen bodem. Door de jaren heen werd Lauren-tius vertegenwoordigd door diverse studenten- Ro Theater voor eigen prijs bands, zoals Verkocht en Rondje Sluit. Opgemerkt Tijdens de Ro Theaterweek keren voor één keer de succesvolle voorstellingen Branden en
dient te worden dat Band010 over het algemeen be- Baal terug in de Grote Zaal van de Rotterdamse Schouwburg. Tevens krijgt het publiek
ter presteert dan de anderen." via een speciale randprogrammering de kans om kennis te maken met diverse Ro-produc-
ties, acteurs, regisseurs en het nieuwe theateraanbod.
Wat was de inspiratiebron voor het nummer ‘Daar zie ik jou'? "Het nummer gaat over naar de kroeg Branden laat de verwoestende kracht van oorlog veel mensen heeft theater nog steeds een elitair gaan om daar je los-vaste scharrel/ lustrumlief te- en haat zien, terwijl in Baal op elk gebied de ab- karakter en daarom willen we de drempel verla- gen te komen. Het beschrijft de spanning van het solute vrijheid wordt gekozen en het publiek gen. In de theaterwereld is dit uniek. Wij ver- naar het lustrumfeest toeleven, het feest zelf en al wordt meegesleurd in levenslust. Volgens Lies- trouwen erop dat het publiek het waard vindt het mooie wat daar na afloop van komt. Het gaat beth Smit van het Ro Theater is de keuze op om meer dan één euro bij te dragen omdat het over het maken van de belofte aan jezelf en aan je Branden en Baal gevallen vanwege het enorme gewoon ontzettend goede producties zijn."IW
lief dat je elkaar daar weer gaat zien." succes. "Branden was in januari en februari van dit jaar in het Ro theater te zien en de laatste Aanmelden voor de voorstellingen kan via 010
Hebben jullie nog iets speciaals in petto met betrek- voorstellingen waren volledig uitverkocht. He- 411 81 10 of aan de kassa van de Rotterdamse
king tot het thema van het festival, ‘You Got laas hebben nogal wat mensen de voorstelling Schouwburg, locatie Schouwburgplein 25, online
Funk'd',? "Als we zouden vertellen wat het was, daardoor gemist. We bieden hen nu een tweede aanmelden kan ook via www.rotheater.nl/
zou het niet meer speciaal zijn nietwaar? De aanbe- kans." De voorstelling Baal is weliswaar al sinds theaterweek
veling die wij kunnen doen is: kom kijken en maak 2007 uit het Ro Theater ver- een onvergetelijk optreden en feest mee!" dwenen, maar is sindsdien veel Scène uit ‘ Branden' op internationale festivals ge- Dit keer worden jullie dus eerste? "Ja, omdat som- speeld. Voor één keer is de migen van ons al veel te lang meedoen en de post- voorstelling terug in Rotter- traumatische stress door de eeuwige tweede plaats dam. "We hebben gekozen epische vormen begint aan te nemen. Eigenlijk voor deze twee producties om- geldt dit vooral voor onze bassist Tom. Volgens dat we er trots op zijn en om- hem is het dan ook niet verantwoord om ons niet te dat we erachter staan. Dit is laten winnen. Verder is ons nummer natuurlijk wat Ro is. Om de toegankelijk- gruwelijk goed, knallend, catchy en spelen we een heid te vergoten hebben we be- thuiswedstrijd. Need we say more?" IW
sloten om tijdens de theater-week geen toegangsprijzen te Voor meer informatie: www.ahcsongfestival.nl en
vragen. Het publiek mag ach- teraf zelf de prijs bepalen. Voor ‘Een stomme film, maar dan live' Oostzeedijk Beneden 221 Bier: € 2,10 (Gulpener)
Gratis gesprek in bruine buurtkroeg De Pui is een buurtcafé met een lage drempel. Voor je het weet sta je met
je buurman over muziek te praten. Of over stukgelopen huwelijken.
Weinig momenten zijn zo typerend zijn plaatselijke middenstanders, mu- voor een café als de rustige. Een mooi ziekliefhebbers, kunstenaars en amb- tijdstip is wanneer de middag lang- tenaren. Zelf is hij aannemer, en hier zaam overgaat in de avond en de aan- kind aan huis. "Al dertig, vijfendertig Eric Koller wezige gasten gesorteerd worden op jaar", knikt hij met een glimlach die het feit of ze elders verplichtingen heb- waarschijnlijk betekent dat hij er trots ben. Er wordt voorzichtig gesproken EM vraagt elk nummer een EUR- over een etentje, een feestje, en de De inrichting is een tikje rommelig, medewerker om een uitgaanstip. stamgasten leggen hun recepten voor wat je van een café als dit mag ver- Lonneke Roza is junior onderzoe- die avond op tafel. Ondertussen mag wachten. Pronkstuk is het plafond, ker aan de RSM en zag de try-out er nog wellustig volgeschonken wor- dat betegeld is met oude platenhoezen, van ‘Bull!', door mimecabaretier den en toont de barvrouw haar inge- van Randy Newman tot Kiss. Karak- Eric Koller.
sleten conversatievaardigheden en teristiek zijn de grote bordeauxrode markiezen boven de ramen buiten, en Wie is Eric Koller? "Het is een cabaretier die grappen maakt zonder Zaterdagavond, De Pui. De klok bo- de permanente terrastafels die aan het woorden. Hij vertelt zijn verhaal door alledaagse dingen uit te ven het raam stuwt richting zevenen, trottoir vastgenageld zijn. De Pui is beelden. Een hond. Of een tennisbal. En daar is hij zó goed in dat je maar de benedenvloer van het bruine een tent waar je je snel welkom voelt, op den duur echt denkt dat je naar een levende tennisbal zit te hoekcafé staat gezellig gevuld. De ge- helemaal als het publiek later op de middelde leeftijd ligt rond de vijftig. avond gevarieerder wordt. Het is een De mensen zijn van het soort die je te- buurtcafé, maar dan met mensen uit Het klinkt heel erg flauw. "Dat is het ook wel een beetje. Maar genkomt bij een concert van Bob de hele stad. En iedereen heeft een tegelijkertijd zit je soms met heel veel bewondering, zelfs met Dylan, inclusief een incidenteel spij- mooi verhaal te vertellen, wat je, als je ontroering te kijken. Het is cabaret, maar toch ook niet. Het is een kerjack en een leren jas met stickers. niet uitkijkt, ook nog te horen krijgt. soort absurdistisch, hilarisch, maar ook dramatisch totaaltoneel. Cultureel volk, maar stevige rokers en De aannemer drinkt zijn rode wijn als Superknap, dat hij de aandacht vast weet te houden zonder iets te drinkers. Het voelt bijna verdacht aan limonade. Iets dat hij, te oordelen aan om een spa rood te bestellen. zijn rode hoofd en blauw uitgeslagen "Iedereen kent elkaar hier", zegt een gebit, vaker doet. Hij heeft net verteld Dat lijkt iets weg te hebben van Mini & Maxi. "Hij is in zijn eentje. man met een rond brilletje en een kapi- dat hij pas anderhalf jaar met zijn ge- Een beetje clownesk, maar hij ziet er niet uit als een clown. Ik denk teinsjas van Gaastra. Samen met zijn zelschap getrouwd is. Het huwelijk dat mensen die van Mini & Maxi houden dit ook leuk vinden, maar vrouw, de filiaalhoudster van een out- dat hij daarvoor had, hield niet lang dat Eric Koller een breder publiek aantrekt. Het is een stomme film, let-winkel verderop op de Oostzeedijk, stand, al kostte de bruiloft zestigdui- alleen dan live." GM
zit hij in de hoek, met de rug naar het zend gulden. Hij mompelt iets over raam. Kralingen is net een dorp, legt vervlogen tijden. Dan over de kip van Eric Koller toert nog tot eind mei door het land met zijn voorstelling
hij uit. Ongevraagd wijst hij de halve vanavond. "Nou ja," hij wenkt de bar- kroeg aan en somt wat namen op. Het vrouw, "doe er nog maar twee."GM
EM SERVICE
voeg je een pasfoto toe. Kijk voor alle mogelijkheden op EM Service is de informatie- rubriek van Erasmus Maga- zine, waarin faculteiten, UB gesloten op Konin-
The Sustainable Business Day 2010 Op initiatief van GreenEUR verzorgen zes duurzame onderne- delingen en andere interne Vrijdag 30 april is de biblio- mingen workshops voor studenten die bij een duurzaam be- organisaties van de Erasmus theek gesloten. Op maan- drijf willen werken. Door Van Gansewinkel, Duurzame Universiteit gratis niet-com- dag 3 mei kunt u vanaf Vacaturebank, Gemeente Rotterdam, Rank-a-Brand, ENVIU en merciële mededelingen 09.00 uur uw aangevraag- One2Green. Zie ook www.greeneur.nl. Tijd: 13.00-17.30 uur.
kunnen plaatsen. MAIL de boeken afhalen.
Locatie: Gebouw T, Woudestein.
NAAR: [email protected] informatie bij Erasmus Magazine, Wordt u wel eens lastig ge- deren kan je terecht bij de renrace op woensdag 3 Nederland plaats in de Sint tel. 010-4081115.
vallen, gepest, (seksueel) ge- afdeling examenadmini- maart was een groot suc- Pieterskerk in Leiden. Schrijf intimideerd? Neem dan stratie. Openingstijden: van ces, er deden maar liefst 35 mussport.nl, www.eras- een essay van 700 woorden Volgende verschijningsdata
contact op met de vertrou- 9-16 uur op de 5e verdieping lopers mee! De snelste tijd om geselecteerd te worden wenspersoon! Voor perso- van het J-gebouw. Voor al- was 16 minuten op de 5 km. als een van de 250 topstu- (deadline di 20 apr) neel: Lucille Mac Nack, Bu- gemene informatie: www.
Het Universiteitsteam is denten die met invloedrijke hiermee goed gevuld en we ondernemers, politici e.d. in (deadline ma. 10 mei)e.v.
De Veerstichting - Essay
gen, tel. (010) 4081139, of 06 verwachten een goede kans gesprek gaat over de huidi- 57421251, e-mail: macnack@ te maken op de titel in Nij- ge maatschappij. Kijk op Op 7 en 8 oktober vindt het oos.eur.nl Voor studenten: megen op 24 april. Er zijn www.veerstichting.nl en In EM15 werd abusievelijk grootste en meest toonaan- Dorie Geers, Bureau Studen- nog een paar plaatsen voor upload daar je essay! als auteur van De Kwestie De Landelijke Kamer van gevende symposium van tendecanen, kamer G3-10, de allersnelste lopers. Denk Daan Rutten vermeld. Dit tel. (010) 4081139, of jij dat je snel genoeg bent, had Gert van der Ende moe- 06 13919885, e-mail: meld je dan aan via LKvV zoekt bestuur
Lijkt het je interessant om Sportkaart voor 1, 3 of
Erasmus Studenten
een jaar lang het studen- 6 maanden
tenverenigingsleven te ver- De universiteit is gesloten Studenten: maandkaart tegenwoordigen? Als be- op vrijdag 30 april (Konin- € 20; 3-maandenkaart € 40; stuurslid behartig je de be- ginnedag), woensdag 5 mei halfjaarkaart € 60. Mede- langen van de Nederlandse (Bevrijdingsdag) en donder- studentenverenigingen en dag 13 mei (Hemelvaarts- partners: maandkaart € 30,; hun leden. Voor een be- 3-maandenkaart € 60; half- stuursjaar moet je lid zijn een overzicht van de dien- jaarkaart € 90. Voor meer Meer met Minoren
van een van de bij de LKvV informatie, waaronder de Heb jij je keuze al gemaakt? C-hal (CB-07), campus Wou- prijzen van de div. fitness- enigingen. Kijk op www.lk- Meld je aan tussen 22 april destein Telefoon: (010) 408 toeslagen, ga naar www.
vv.nl voor informatie en 2323 Openingstijden: werk- vraag de informatiebrochu- dagen van 9.30 - 17.00 uur. re op of mail/bel naar be- Website: www.eur.nl/essc Erasmus Open Tennis-
[email protected]. tel. 030- Voorzitter CvB blogt
2304298. De sollicitatiepro- Pauline van der Meer Mohr, Meldpunt studenten
Woensdag 12 mei t/m vrij- cedure sluit op 27 april.
voorzitter van het College dag 21 mei, voor alle ni- van Bestuur, deelt haar er- Voor studenten die last den- veaus. Deelname staat open varingen op de Erasmus ken te hebben van RSI is er voor alle Rotterdamse stu- 500 Days of Summer (Marc Webb, VS 2009)
Universiteit Rotterdam met het meldpunt Studenten & denten en medewerkers Het grasveld voor de Aula op Woudestein ver- medewerkers en studenten RSI. Daar kunnen studenten april en mei
aan de EUR en Hogeschool andert weer in een openluchtbioscoop. Er via haar weblog. Kijk voor terecht voor informatie en Het Erasmus Sportcentrum Rotterdam. Een sportkaart is wordt gezorgd voor een superfilm en een bar het weblog op: blog.eur.nl/ advies over omgaan met RSI is gesloten op: vrijdag 30 niet nodig. Kosten deelna- met drankjes, neem zelf je vrienden, een ther- en het voorkomen ervan en april (Koninginnedag); dins- me € 5, incl. deelname aan moskan koffie, en stoeltjes of een picknickkleed worden de klachten geregi- dag 4 mei vanaf 16.00 uur een of twee onderdelen, mee! Ps. Kleed je warm aan, want april doet EUR Twitter
streerd. Meldpunt Studen- BBQ en borrel op de finale- wat ie wil….
Volg de Erasmus Universi- ten & RSI: Dhr. B. den Boo- dag 5 mei (Bevrijdingsdag); dag vrijdag 21 mei. Win fan- Krijgen ze elkaar of krijgen ze elkaar niet? Dat teit Rotterdam nu 24 uur gert, studentendecaan, G donderdag 13 mei (Hemel- tastische prijzen! Meer info is de vraag waar alle romantische komedies om per dag via Twitter. Kijk op: 3-08. (secretariaat). E-mail: vaartsdag); zondag 23 mei en inschrijfformulier op: draaien, en het antwoord laat zich meestal ra- en maandag 24 mei (Pink- www.erasmussport.nl - Eve- den. Het genre is zo platgetreden dat het on- nementen - Erasmus Open mogelijk lijkt er iets nieuws aan toe te voegen. Tentamens en examens
tennistoernooi 2010, of bij De makers van 500 days of Summer is dat toch Via de nieuwe EUR Identity Voor praktische informatie Snelle lopers gezocht
de ingang van het sportge- gelukt. Vóór de hoofdfilm wordt de winnende Manager pas je eenvoudig over schriftelijke tentamens, voor Universiteitsteam
bouw. Inschrijven voor don- studentenfilm van de RSFF-Awards vertoond.
je contactgegevens aan of cijferregistratie, behaalde derdag 6 mei.
Tijd: 21.00 uur. Locatie: Campus Woudestein.
stel je een autoreply in of studieresultaten en afstu- De testloop van de Batavie- Woensdag 21 april Gebouw E, kamers 21-27 Tegen de Democratie 3062 PA Rotterdam Libertariërs zijn mensen met een sterk ontwikkeld gevoel voor vrijheid. Zij verafschu- wen de dwang die de staat uitoefent en denken dat het beter en efficiënter is als burgers de dingen zelf regelen. Volgens hen is het een van de grootste mythes dat Postbus 1738, 3000 DR onze huidige democratie staat voor vrijheid. Er worden ons juist allerlei regels en be- lastingen opgelegd. Het libertarisme is bezig met een comeback in Nederland. Hoe ziet de samenleving er uit als we het libertarische gedachtegoed volgen? Met Frank Erasmus Magazine Karsten van Stichting Meervrijheid en een column van filosoof Marcel Zuijderland. verschijnt in zijn geheel ook Moderatie: Hans Kennepohl. Tijd: 20.00 uur. Locatie: Arminius, Museumpark 3,
Wieneke Gunneweg, Knaagt er iets?
wint een iPod Shuffle en van de Faculteit der Histori- teur is hij verantwoordelijk Gert van der Ende, Studiebeurzen van € 5.000,- 500 euro korting op het sche en Kunstwetenschap- voor de inhoud, organisatie, voor 'n aanvullend studie- prestartprogramma! De pen heeft de Emile Zola kwaliteit en innovatie van Lindemarie Jongste, webre- jaar filosofie, ethiek of the- wedstrijd loopt tot 30 april, Prijs 2010 gewonnen. Kar- de opleiding.
Marjolein Marchal, ologie. Aanvragen vóór 30 en de winnaar wordt op 3 rouche kreeg de prijs voor april 2010. Zie: www.tho- mei bekendgemaakt op haar essay ‘Mélancolie Rési- dant à l' Etranger'. De prijs Monique Walraven stagiaire wordt tweejaarlijks uitge- Richard Velthuizen ,
Ondernemers (in spe)
PERSONALIA
reikt door de Belgische student van de Faculteit der opgelet!
stichting Gerrit Kreveld voor Historische en Kunstweten- Fotografie: Ronald van den Het Holland Program on En- het beste betogende essay Prof.dr. J. (Hans) van
schappen heeft met zijn ba- Heerik, Levien Willemse, trepreneurship (HOPE), over een politiek, sociaal, chelorscriptie ‘De verove- Illustraties: Énio Ramalho, waarvan het Get Started economisch of cultureel ring verslagen' de Tiele- noemd tot hoogleraar Cor- Bas van der Schot Centrum is te vinden op thema. Karrouche is in 2008 Scriptieprijs 2009 gewon- Columns: Walewein, Peter porate Governance and res- Achterberg, Ewout Hoorn, campus Woudestein, Win- gestart met een promotie- nen. De student werkt op ponsability in de Rotterdam Teksten: Tim Gouw, Geert kelstraat (C-gebouw) naast onderzoek naar Riffijnse Maarse, Daan Rutten, Iris Prof.mr.dr. A.B.
dit moment aan de onder- School of Management, de kapper, heeft haar nieu- volgmigranten uit de Ber- Withuis, Martine Zeijlstra zoeksmaster ‘Early Modern , is benoemd tot Erasmus University. Hij was International Pages: we website www.getstar- berbeweging in de stedelij- Intellectual History'. Velt- Korneel Luth, Christian bijzonder hoogleraar eerder bijzonder hoogleraar ted.nl gelanceerd waar je ke en transnationale con- huizen kreeg duizend euro Mathis, Alexander Broek- Rechtshandhaving in de Fa- met dezelfde leerstoel van- man, Yonathan Friedman, terecht kunt met al je erva- texten van Rotterdam, Ant- en mag zijn scriptie publice- culteit der Rechtsgeleerd- wege de Vereniging Trust- Mark van der Maas, Giovan- ringen met en vragen over werpen en het Rifgebied in ren in een passend vakblad, na Sanches, Zvezde Klingen- heid vanwege de Stichting berg, Hieke Voorberg, Roel ondernemerschap. De site op internet of als afzonder- Juridische Samenwerking Klein Wolterink, Gail White- werkt volgens het principe lijke publicatie. De Tiele- aan de Maas. Professor Get & Give: het gaat om het Stichting looft ieder jaar Blomberg (1971) is advocaat delen van informatie met een prijs uit voor de beste en partner bij ngnb advoca- andere (aspirant-) onderne- scriptie op het gebied van ten te Amsterdam en was mers. De site biedt inspira- de boekwetenschap.
tot 2009 als universitair E erasmusmagazine@ tie, informatie over educatie hoofddocent Bestuursrecht op het gebied van onderne- Max Spoor , professor of
verbonden aan de Universi- WETENSCHAPS- Abonnement?
merschap aan de drie ver- Dr. A.P.J. (Peter)
Development Studies at ISS, Maak € 27,50 over op schillende universiteiten Klootwijk , cardioloog bij
has received an Honorary bankrekening 465 964 397 t.n.v. Erasmus Magazine te waar het HOPE-programma het Erasmus MC is sinds het Appointment as Guest Pro- De agenda met promoties Rotterdam, o.v.v. actief is (EUR, TU Delft en najaar van 2009 werkzaam fessor at the Nanjing Agri- en oraties wordt niet meer ‘jaarabonnement EM' de Universiteit Leiden. Kijk als Opleidingsdirecteur Ge- cultural University, Nanjing, in Erasmus Magazine op www.getstarted.nl en neeskunde van de opleiding China. The appointment geplaatst. U kunt de agenda laat je inspireren tot onder- Erasmusarts. Hij is per 1 sep- was confirmed by decision vinden op de website van E [email protected] nemerschap. De meest in- tember 2009 door de de- of the President of the NAU, de EUR (www.eur.nl) spirerende reactie op de site Norah Karrouche
caan in deze functie be- Professor Xiaobo Zheng on (blog, video upload etc.) (Leuven, 1984), promovenda noemd. Als opleidingsdirec- March 4th, 2010.
Foto Ronald van den Heerik Unit20, Yoe San Liem en Maud van Velthoven Donderdag 22 april Research Seminar van het Erasmus Center for Early Modern Studies HaboDacosta, Vianen Titel: Lining Up Lineages: Noble Genealogies in the Burgundian-Habsburg Low Countries. Spreker: prof. dr. Antheun Janse (Leiden/NIAS) Prof.dr. Marlite Halbertsma Deze lezing vindt plaats in het kader van het EC research seminar Individu, Gemeenschap en (voorzitter), Wajid Hassan, Wim de Jong, Martijn Overheid in de Vroegmoderne Tijd: Moraal, Politiek en Bestuur van Erasmus tot Bayle. Kleppe, Sophie Konings, Meer informatie: www.erasmus.org. Tijd: 15.00-17.00 uur. Locatie: Woudestein, L-gebouw,
drs. Liesbeth Noordegraaf- Eelens, Robert van Putten, Pieter Kuijt (adviseur) who make personal commitments to sustaina- 2010. Narrated by Pierce Brosnan and directed Thursday April 22 bility. Earth Day 2010 is a pivotal opportunity for by Jacques Perrin and Jacques Cluzaud, it captu- individuals, businesses and governments to join red imagery with the newest underwater tech- together and create a global green economy. nology. Shot at 50 different locations, and taking With movie premiere: Oceans Join the more than one billion people in 190 three years to complete, Oceans spotlights tons of sea animals including leatherback turtles, Forty years after the first Earth Day, the world is countries that are taking action for Earth Day.
wild-looking dugong, spooky deep sea creatures, in greater peril than ever. While climate change With: Corneille Ewango, Erik Ravenstijn, Vincent twirling whales, and swirling giant squid. The and environmental degradation are the greatest Kneefel, Arita Baaijens and Marc Cornelissen. immersion camerawork takes viewers through a challenges of our time, it also presents the grea- Opening: Dr. Gail Whiteman.
shoal of tuna, along dolphin stampedes and test opportunity – an unprecedented opportuni- swimming with a great white. www.science4y-
ty to build a healthy, prosperous, clean energy ou.nl. 19.00 hrs. (doors open: 18.30 hrs.)
economy now and for the future. Earth Day 2010 Last year the folks at Disneynature brought us Auditorium (Aula), campus Woudestein. Free en-
can be a turning point to advance climate policy, the spectacular film, "Earth" on Earth Day. This trance after registration on www.eurthday.nl or
energy efficiency, renewable energy and green year the studio releases "Oceans" a chronicle of jobs. Earth Day Network is galvanizing millions the mysterious depths in five of the world's oce- ans, showing in theaters on April 22, Earth Day WETENSCHAPSCAFÉ
Maandag 26 april
Generation R: Verantwoord
zwanger
In de Rotterdamse studie ‘Generation R' wordt onderzocht in welke mate de gezond- heid van zwangere vrouwen de ontwikke- ling van het kind tijdens de zwangerschap en daarna beïnvloedt. Kinderpsychiater Henning Tiemer bespreekt wat de invloed is van bijvoorbeeld familiestress, depressie, angst, roken, foliumzuur etc. Ook de rol van de vader passeert de revue! www.science4y-
ou.nl. Tijd: 19.30 uur. Locatie: Café DikT,
Hoogstraat 110, Rotterdam, gratis toegang.
SOS (STUDENTS ON STAGE)
Woensdag 28 april
Live Muziek: Pangea
Een keer per maand live muziek door een studentenband in campuscafé In de Smitse met Students On Stage (SOS)! Ditmaal de band Pangea bestaande uit studenten IBA, die Alternative/ Rock/Indie spelen. De mannen van Pangea wonnen in het eerste jaar van hun bestaan de titel van Beste Studentenband van Rotterdam tijdens de wedstrijd Het Oor van Erasmus. Daarna volgde het opnemen van het eerst album ‘Global Warning' in 2008. De releaseparty in Exit Rotterdam was een groot feest en inmiddels heeft Pangea als band zonder label honderden cd's verkocht., een hele prestatie. Meer informatie op www.myspace.com/pangea5. Tijd: 17.00 uur. Locatie: In De
Smitse, T-gebouw, Woudestein.
Donderdag 22 aprilVan Dongen's Sport & Muziek Quiz Voor studenten en medewerkers van de EUR en Hogeschool Rotterdam! Doe mee met vrienden of collega's! Gratis deelname, leuke prijzen! De Van Dongen Sport & Muziek Quiz is een kennisquiz die uit een aantal rondes met sportvragen en muziek- fragmenten bestaat. Voor € 5 kun je deelnemen aan het Indische buffet incl. 1 drankje. Inschrijven: Download het inschrijfformulier van www.eras- mussport.nl, vul het in en e-mail het vóór 18 april naar: [email protected]. Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Locatie: Café de Etappe in het Erasmus
Sportcentrum, deelname gratis.
VBC zoekt
Een keer per week tijd vrij maken om aandacht te geven aan iemand die ernstig en/of chronisch ziek is. ambitieuze
IETS VOOR JOU?
Iedere 2e woensdag van de maand open informatie avond. Aanvang 20.00 uur. Locatie Pieter de Hoochweg 110 in Rotterdam. Bel voor meer informatie met : 010- 425 01 15. Je kunt ook op onze website kijken: www.humanitas.buddyzorg.org VBC is een business consultant met als focus strategy develop- Hoog slagingspercentage bij het eerste ment en turnaround in FMCG, Media, Logistics en productie examen (55 - 60%). industrie. VBC houdt kantoor in Utrecht en Amsterdam. Diverse rijopleidingen. Examendatum direct Voxius, een werving- en selectiebureau voor juristen, is op zoek naar een Het grote verschil met alle andere consulting irms is dat VBC bekend. Stadhoudersweg 6e. Telefoon (010) 4673820 / 4679448,
nauw verbonden is met Varova Investments. Het team van VBC Assistent Backoffi ce
voor 8 uur per week, op woensdag of vrijdag.
is betrokken bij strategie projecten van toonaangevende onder- nemingen en is ook actief betrokken bij de deelnemingen van Voxius is gevestigd in het centrum van Rotterdam, naast het Centraal Station.
Varova Investments. Wij vragen:
VBC en Varova Investments zoeken ambitieuze, ondernemende, • representatieve uitstraling en goede contactuele eigenschappen; analytische sterke academen met 0-2 jaar ervaring. Goede uni- • goede beheersing van de Nederlandse taal; sportieve
versitaire resultaten zijn een pre. De werkzaamheden bestaan • ervaring met Word en Excel;• iemand die zeer nauwkeurig, integer, voor een deel uit het vervullen van de rol van analyst bij (jongensachtige) fl exibel en klantgericht is.
strategie projecten en deels uit het structureel uitvoeren van De werkzaamheden bestaan uit:
verbeterprojecten bij deelnemingen van Varova Investments. • updaten van CV gegevens in de database;• klantgegevens verwerken in de database; VBC bestaat momenteel uit een team van 8 mensen en heeft de • telefonisch en via internet klantgegevens wonend in Prinsenland of ambitie om binnen 3 jaar te groeien naar een team van 15. Va- Kralingen voor zoon van 9 • archiefwerkzaamheden rova Investments heeft momenteel 7 deelnemingen, waaronder • diverse administratieve werkzaamheden jaar en dochters van 11 en Lamy Lutti – nr. 1 snoepjes merk in België en nr. 2 in Frankrijk Wij bieden:
13 jaar voor 1 à 2 middagen met fabrieken in beide landen. • een professionele, gezellige werkomgeving;• een uurloon van € 9,25 bruto; Indien je geïnteresseerd bent: stuur resume + toelichting naar: • de mogelijkheid tot extra werken in de vakantieperiode.
[email protected], of bel Jan Stroeve (+31-653652994) Graag contact zoeken via Stuur je CV met begeleidend schrijven naar [email protected] t.a.v. Ellen Ligtenberg of
EuroCollege Hogeschool (ECHS)
begeleide MBO & HBO opleidingen in
centrum van Rotterdam

voor verschillende functies:
 secretarieel en  studiebegeleiding  projectbegeleiding Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit
en ambitie.
Wij hechten veel belang aan inhoud,
representatie en betrouwbaarheid.
Zie www.eurocollege.nl voor impressies.
Voor een gratis en
Informatie : [email protected]
Sollicitaties : [email protected] t.a.v. drs.
Mw J. van Gelder.
EM INTERNATIONAL
Corporate respon- The Germans, they sibility is not a nesses alone but what brings them for all stakehol- >> more on page 32
>> more on page 33
>> more on page 34
INTERNATIONAL no. 16 April 2010
Big names kick off EFR The arrival of a number of big na- Intelligent ladies
Amsterdam suffers
Join photo contest
mes heralded the start of EFR's drink more
from ‘dutch paradox'
Business Week 2010 during its Ope- Highly educated women drink more According to OESO research, Amster- Rotterdam has many different faces, ning Day on 30 March. The CEO of alcohol and are more likely to deve- dam suffers from the 'Dutch Para- from festival town to skyscraper city Airbus: Thomas Enders, President lop an alcohol problem than other dox': The city produces excellent sci- and port city. But how do you see this Obama's personal photographer: women. This is the result of a re- entific research but fails to cash in on city? Are you taking part in the dis- Callie Shell and the commander of search at the London School of Eco- it because strangely, hardly any new cussion about the city's identity? Of US Central Command: General Da- nomics (LSE). The chance of a wo- products, technologies or services are course you are! Join the contest and vid Petraeus were among the spea- man drinking alcohol on a daily ba- the result. The city needs a broadly send your photos of Rotterdam (1-3 kers on this inspiring day. Well- sis increases with 86 percent if she is supported vision and long term poli- photos) before May 5th to gunne- known Dutch journalist Twan Huys highly educated. Reasons are: ha- cies in order to better capitalize on its [email protected] and win a great price, was invited to lead the day, inclu- ving children at a later age, a richer potential. Amsterdam's universities publication in EM and be part of an ding an interesting panel discussion. social life and more often the work must start focusing on the world exhibition on the campus. A highly Read more on: www.erasmusmagazi-
place is a male-dominated environ- around them instead of only suppor- professional jury will judge the ment. HOP
ting successful research. Transfer
3 september 2009 02 EM INTERNATIONAL
CORPORATE RESPONSIBILITY This is the message of Patricia Almeida Ashley Not for business leaders only from Brazil, who will hold the Prins Claus Chair at the Institute for Social Studies (ISS) in the Hague Corporate responsibility is not a matter for businesses alone. All stakeholders, including
the coming year. During her acceptance speech consumers and governments, must actively pursue the question how products are made.
Corporate Social Responsibility: A Role only for Business Leaders, she made a very personal appeal
for commitment and care amongst everyone because
nobody should hide behind the history of people and
products. "We are all children of the same planet,
of climate change, of suffering, of inequality. The
signals are there." The speech was attended by
Princess Máxima and the mayor of The Hague.
Awareness The Vice Chancellor of the ISS, Louk de
la Rive Box, says Almeida Ashley will link the ISS
and the EUR by tying together actors in both the
private and public sectors. Her research the coming
year will focus on corporate responsibility in entre-
preneurship in the EU, China and Brazil. An entirely
integrated form of corporate responsibility, which
Almeida Ashley calls ‘Stakeholder Social Responsi-
bility' would be a big first step in the right direction.
However, this requires a level of awareness and en-
gagement that is not created by devoting some hi-
gher education to this subject. The government must
make sure that already at primary schools children
learn about it. "The education system must breed
people for the future." GM (photo: ISS)
Oranje Loper Award The Rotterdam School of Management (RSM) nearly won this year's
Oranje Loper Award' on 30 March. Nuffic, the Netherlands organisati-
on for international cooperation in higher education, presents the
award during its annual congress to the institution in the Netherlands
where the well being of international students is the best.
RSM's MBA unit came second after year, different activities are organised Delft Technical University this time allowing for students to engage around. How did RSM get this far with each other's cultures: There is in this competition? Among other a Chinese New Year Party and the things, because international students Indian Dhivali, American Halloween already receive information about and South African Freedom Day events Rotterdam and the Netherlands prior to their arrival. And because when they As far as education is concerned, RSM arrive, the students are met by RSM supports its students through the staff at Schiphol Airport and quickly demanding study programme. Also, matched with buddies, often from the there are competitions with fellow same country. A new student from business schools and students are sent Taiwan for example will be met by his to international conferences. Graduation or her buddy also from Taiwan. As for is a special day which family and the students' housing needs, RSM's friends back home can follow through Housing Office takes care of many live streaming on the internet. Then things. They offer different options, RSM's Career Development Centre take care of the contract and have stays in touch with alumni and assists the keys ready for the new students. those who stay in the Netherlands, RSM's Registration Office handles but also those who return home or go student visas. Next, during the first to another country. RSM's alumni weeks, students are introduced to network offers connections to graduates Dutch culture, food and customs. They that are invaluable. In all, the well being are shown the city, including some of its international students is a priority restaurants and bars, and they learn to RSM, and almost got them the some basic Dutch phrases in special Oranje Loper – orange carpet – Award classes at RSM. During the academic this year. KL
3 september 2009 03 THE GERMANS Last year, 19,000 Germans came to study
in the Netherlands, which is 40 percent of the entire international student population in the country. Interestingly, almost 10 percent of these The Germans make up nearly a third of the foreign student population at Erasmus University, easily outnum-
19,000 study at the EUR: an estimated 1,800 bering students from Holland's other neighbour: Belgium. We spoke with a few of the German students and
this year. Germans come to Holland for different researchers; what brings them here, and, do they like it here after all?
reasons: the money involved in studying or text Christian Mathis photography Ronald van den Heerik
the smaller scale of education. Psychology and Business Administration are their most popular to time: the Dutch food culture, as it is oriented more towards Great Britain than towards Germany. Especially classic German dishes can be hard to find. Rotterdam and the EUR have proven to be a great place for him and the close proximity of Germany allows regular visits to friends and family. "I'm happy to be able to celebrate the Dutch and German traditions", he says. This means being able ‘The service culture is not to Germany' Björn Rust
and gets offered drugs by passing cars. Another to go to Germany for Christmas and still celebrate Graduating from a technical high school in Essen, thing that happens here, but would never happen in Koniginnedag here in Rotterdam. Björn left the German mainland to do his social Germany is that a waiter empties the glas garbage But, every once in a while the two cultures ‘clash', service on the German ‘surfing-paradise' island in the middle of the restaurant while you are having Julian explains, for example in sports, when Dutch Norderney, as a medic. He then decided to study your dinner. From that Bjoern concludes that "the and German teams meet. In football, the Dutch Computer Science, Knowledge Engineering in service culture is not comparable to Germany". team is said to clearly play more beautifully than Maastricht. But it turned out that he was not the However these events are rare and the dominating the German Mannschaft, or so the argument goes only German studying in Maastricht. In fact, there feeling in general is a close relation to the Dutch. during lunch at the faculty. The German team were so many German students that he never got to however plays more effectively and therefore gets know any Dutch student well. Dr. Julian Emami Namini
further in competitions, Julian thinks. Another such Rotterdam is different. Björn especially likes the Originally from near Bonn, Dr. Julian Emami topic is the question whether Richard Krajicek has cosmopolitan atmosphere of the city, as "every Namini came a long way to become assistant been better a better tennis player than Boris Becker. tram conductor speaks acceptable English". Not to professor here in Rotterdam. He studied at different Julian's Dutch colleagues always point out that, in mention the international atmosphere of his study universities in Germany first: Konstanz in southern per capita terms, the Netherlands has won more program: "We are a group of 63 students from 23 Germany and his PhD studies in Economics at the Wimbledon titles. >> different countries; this is really diverse", he points Universities of Bonn and Duisburg- out. Also, he prefers student life in Rotterdam over Essen. His PhD thesis and strong Maastricht, where most of the German students, as research interest in international trade well as the Dutch, go home to their parents for the and multinational activity eventually weekends and little else going on in the rural area of brought him to the Erasmus School of Limburg province. His choice for the EUR was based on the program Here at the EUR Julian is continuing he is doing at the moment. It has BSc students of his research and he teaches different various backgrounds and offers them the chance classes. "Here the teaching is much to enter a general management study. This kind more interactive, meaning the ‘argument of program is not offered at all in Germany. In from authority' principle does not addition to this, living close to the North Sea is apply here", he points out. It is a crucial especially attractive to Björn, as he is an active difference in teaching compared to his surfer. Living with his friends in a house in the north home country. Furthermore his position of Rotterdam, he enjoys living in the Netherlands a here is well paid, which shows a high lot. "The educational system and the open culture appreciation of academic education in of this country are very special." He finds these the the Netherlands. The Dutch-German two most outstanding aspects. The only time he is relationship is good, Julian believes. treated as a foreigner is when he is driving with his Though there is one thing that makes German license plate at night on a Dutch highway him miss his home country from time 3 september 2009 02 EM INTERNATIONAL
Dr. Julian Reiss
Born and raised in Hamburg, Dr. Julian Reiss initially started studying in Switzerland at the University of St. Gallen. Following an exchange in Paris at HEC and a successful graduation he went to the London School of Economics to obtain his PhD. After earning his degree he first stayed in London and then went to Columbia University in New York until taking up a post-doc position in Madrid. It happened at a conference in Spain that "If I accept you as you are, I will make you he got in touch with the philosophy worse, however if I treat you as though you are Mahalia von
department at the EUR and subsequently got what you are capable of becoming, I help you offered a position in 2007, which he accepted. become that." (Johann Wolfgang von Goethe). After high school in Düsseldorf, Mahalia The first thing Julian experienced at the EUR Even if you haven't read Faust (I haven't), chan- von Wallenberg Pachaly was very keen to go was a very warm and welcoming atmosphere, ces are that you've probably heard of Goethe's studying Business Economics and came to the incomparable to any of the countries he had lived fame. While I don't know the details of how EUR. There are no English-taught Business in. Moving to the Netherlands was also easiest Goethe's friends contributed to his success or Economics programs offered in Germany, she compared to any of his previous destinations. vice versa, I do agree that the inspiration of explains. Furthermore, in the year she graduated, Furthermore he noticed that the working friends is essential to intellectual, emotional universities in Germany just started to implement environment in Holland is very family friendly. and creative well-being. Sometimes a friend the Bachelor-Master system, bringing along a In contrast to other countries, it is appreciated if can bring you back to your roots and your core lot of organizational difficulties which she rather you make time for your friends and family. "If a values. Sometimes a friend can challenge you steered clear off. Having lived here for three years colleague leaves a social drink early to pick up to grow in a new direction. Sometimes a friend now, Mahalia has sorted out the pro's and con's his kid, nobody makes a comment about it." In simply demonstrates through his own superb of the Netherlands. She likes the close relation his view, this is a much better response to the performance that the ‘next level' is possible. A between the Dutch and the German language. challenge of demographic change than that of his good example is my friendship with Gabriele This makes it easy for her to integrate and native Germany.
Jacobs, Associate Professor at RSM. A German communicate with the Dutch. "A friend of mine psychologist by training, Gabriele is an expert from London could not find her way through on leadership, identity and change. She has the website of the Museum Night, as it was ‘Going back to recently won the largest EU grant that RSM has only in Dutch, so I helped her out." The easy ever received for COMPOSITE, a multi-country understanding of the other language makes life study on change initiatives within European Germany is not really easy for German speaking students, she police organizations. Incredibly, she will coordi- nate multi-millions of research funds! an option' When it comes to canteen food, she sees great She chose this topic not because of its fashio- differences between the two countries. "In nable appeal, but rather because she found it Munich some students come to university only to be interesting and important. According to to have lunch, because the food there is so good." Gabriele, "police forces in the EU face serious At the EUR you are served mostly cold dishes challenges. Integration in the EU has incre- at a still high price. "In Düsseldorf you can ased the need for cross force collaboration. get a full meal for 2,50 euro" Another concern Technology has created new capabilities for Mahalia has about living here in the Netherlands, criminals but also possibilities for the police. is that the public holidays never coincide with Changes in the public opinion and in political the ones back home. In the southern Dutch city expectations have created extra challenges. of Maastricht the university schedules an extra Responses to these challenges…require major carnival vacation for the students, which is changes to the culture and structure of police highly appreciated. "I wanted to take some study forces…So far, change management in police friends to the carnival in Germany, but our exams organizations has not been addressed in a were scheduled in that period, making a trip comparative interdisciplinary study with a impossible" she explains.
When Mahalia came to Rotterdam, she moved in In his department he is one of very few Gabriele is a friend that follows the sound of with three other German students as they were internationals, making the exchanging of views her own drum, and does so at a very high level all four looking for a room and decided to rent an and opinions an interesting experience. Also, with very little ego. She also believes strongly apartment together. However to her opinion there Julian believes the Dutch have been at the in the capabilities and potential of those is no real German community, at least not in the forefront in research in both the philosophical around her: She teaches us that we too can IBEB programme she is doing. The German IBEB as well as the economic fields. This historical reach for the stars. After spending two days students all know each other well, but still hang position makes the Netherlands unique. Going together at a leadership course, I can confirm out with other internationals a lot. Concerning back to Germany is not an option to Julian. Even how inspirational this is. Goethe is right. It is her future, she is pretty sure Mahalia will do her if he would get a similar position at a German good to have a friend like Gabriele.
MSc at the EUR too, to then focus on a career in university, the environment would never be able Germany. "Here I am a foreigner with a little local to compete with the one at the EUR he explains. Dr. Gail Whiteman
experience. In Germany however I will be a local He recently bought an apartment in Rotterdam Director, Sustainability & Climate Research Centre
with a lot of foreign experience." and enjoys living here a lot. EM INTERNATIONAL
3 september 2009 03 EM INTERNATIONAL
THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis
fers the viewer the chance to see fa-
mous artists as they really looked in a
spontaneous situation.
www.kunsthal.nl
Albin Egger-Lienz The Chabot Museum might be un- We have been waiting long enough. Kunsthal Rotterdam. It is the first known to many of you, but you will Spring is finally here, and so is the time ever that the famous photograp- Holland in full color probably recognize the house it is lo- Kermis. With a high speed twister her is exhibited in the Netherlands The ‘Nederlands Fotomuseum' is the cated in. It is one of the famous coaster, splashing water slides and a and it is a special tribute to his art. Netherlands largest photography mu- "Bauhaus"-villas next to the NAi and go-kart track the adrenalin overdose This retrospective will not only offer seum and holds many collections. the Museum Park. The Chabot Mu- is guaranteed for the adrenaline jun- you insight into various spectacular One of the contributors to this out- seum hosts a stunning exhibition pre- kies among you. Two ultimate high events of the past, it will also show standing museum is Frits J. Rotgans, senting one of the most important flyers can demonstrate their brave- the artist's close relation to famous a Dutch photographer. With his wide Austrian artists, Albin Egger-Lienz. ness at the 60m high twisting tower. personalities like Che Guevara, angle pictures, he captured the coun- Born in a rural area his father foste- Not only will you get your kick, but Winston Churchill, Alberto Giaco- try of the Netherlands, but also the red his artistic education and sent additionally you'll have one hell of a metti or Pablo Picasso. Burri started rest of Europe in a unique fashion. To him to study arts in Munich where he view over Rotterdam. For all the less his career with pictures of deaf-mute his honour the museum has selected developed his unique style. Interes- speed- or height-seeking ones, there is Swiss children and became famous his best pieces of colour photography tingly, during his lifetime he also ca- a scary psycho haunted house and through these intriguing portraits of and will show them in an exhibition me to Holland on vacation and pain- crazy activities like the 4-dimensional fate. Travelling the world, the artist this spring. Rotgans had an eye for ted the beautiful seaside of Katwijk. flight simulator. And there is auto pictured post-war Germany and cap- letting the viewer gain an impressive Now this and other precious oil pain- scooter, trampolines and sky shooter. tured Sao Paolo in breathtaking ima- view over a wide area. Most of his tings are shown here in Rotterdam. Starting Saturday 17 April the Kermis ges. One of Burris' specialties was his pictures date back to the 60s and 70s They offer the viewer the chance to will be open from 13:00 until mid- series of portraits. Instead of waiting and show the country in the typical enter a clerical and war-dominated night until 2 May. With the ever lon- for a person to sit in a certain positi- bright colours and style at that time. period of the twentieth century. Some ger spring days, and the evenings on, he took several pictures in a row The locations and events shown let of his pieces show personal experien- warm and relaxed, the perfect visit is showing the natural behavior of the the viewer experience the Nether- ces of the First World War while promised. Find some friends that person. In the case of his famous por- lands back in time. Examples for the others focus on the simple life in rural share your enthusiasm about roller- trait of Che Guevara, it is this one prosperous Dutch culture at that time areas. For anybody keen on looking coaster and fun rides and hit the Rot- moment of the many that was special. are the construction of the under- back into time and experiencing an Another specialty was to document ground in Amsterdam or the impres- era in its most touching moments, artists and their work. He took pictu- sions of the colourful fields at the this exhibition is a must. Take some res during Pablo Picasso's exhibition Keukenhof and hugely emerging friends with you and enter an exci- Rene Burri – Retrospective in Milan in 1953 and monitored Jean Schiphol Airport. Visit the exhibition ting and impressive period of history More than 200 photographs of the Tinguely constructing his unique ar- and have a glance at the 60s and 70s captured in artistic masterpieces. Swiss Magnum photographer Rene tistic moving machines. His style of in the Netherlands. Burri will soon be shown at the not forcing a person to stand still, of- EM Service is the in-
(deadline Tuesd 20 apr) C-hall (CB-07), at the Erasmus Sports Centre is 22.00 h., reception from
required. Participation formation section in EM 18 - Thursd 20 May Woudestein campus. closed on:
19.30 h., at Etappe Sports fee € 5 incl. participa- Erasmus Magazine in (deadline Tuesd 11 May) Telephone: (010) 408 Friday 30 April (Queen's Café at the Erasmus tion in 1 or 2 events, BBQ which faculties, student 2323. Opening hours: Day); Tuesday 4 May Sports Centre. Registra- and drink on the day of associations and other University Library closed working days from 9.30
from 16.00 h. (War tion: download the the finals Friday 21 May. departments of Erasmus for Queen's Day
- 17.00 hours. Website: Memorial services); registration form from Win fabulous prizes! University can place Friday, April 30th the Wednesday 5 May (Lib- More info and registra- non-commercial an- University Library will be national eration Day); Thursday nl and send it to quiz@ tion form on: www.
nouncements for free. closed for Queen's Day. 13 May (Ascension Day); erasmussport.nl before erasmussport.nl - Events The deadline for these On Monday, May 3rd, University Library closed Sunday 23 May and
- Erasmus Open tennis announcements is nine requested books can be The University Library Monday 24 May 2010 tournament 2010 or days before EM comes collected from 9.00 am. will be closed on the fol- Erasmus Open Tennis
at the entrance of the out on Tuesdays at 16:00 Tournament
Erasmus Sports Centre. hours. E-mail to: ser- Erasmus Stu-
Friday April 30th Sports & Music Quiz!
Wednesday 12 May Registration is open until dent Service
(Queen's Day); Monday For students and staff- through Friday 21 May, For more information, Centre:the
May 3rd, requested members of EUR and for all levels. Participa- please call: 010-4081115 central service
books can be collected Hogeschool Rotterdam: tion is open to all of Rot- Erasmus Sports Centre
E S S C point for stu-
join in with friends or terdam's students and 010 – 408 1875 Next EM Publication dates
dents. See the
colleagues! Free par- staffmembers to EUR [email protected] website for an overview ticipation, nice prizes! and Hogeschool Rot- www.erasmussport.nl EM 17 - Thursd 29 Apr of the services. Location: In April and May the
Thursday 22 April, 20.00- terdam, sports card not ACHTEROP
Walewein
De Beurs Stel: je bent een feut. Dan heb je wat gemist en weet je niet waar ik het nu over ga hebben. Probeer dan in ieder geval dit te onthouden: vroeger was alles beter. Vroeger kon je nog leuk uitgaan in Rotterdam. Vroeger hadden we geen feuten, maar alleen maar ‘mooie bazen' en die mooie bazen, die gingen uit in de Beurs.
Café de Beurs was een tent voor helden, waar de vrouwen allemaal knap waren en waar het bier goedkoop was. Waar de muziek 90's was en elke student op het podium heerste. Waar geregeld opstootjes waren, maar waar nooit werd gevoch- ten – een beetje trekken, een beetje duwen; het hoorde erbij. De Beurs betekende ook een stukje studentenintegratie. Corpo's, Papen en SSR-tuig, iedereen en alles mixte er met elkaar. Dat was ook gelijk de charme van de Beurs: het was neu- traal terrein. De ideale plek voor een mooi avond- Karin Tio
Leeftijd: 25 jaar
je stappen. Het kostte niets om binnen te komen net afgestudeerd innovatiemanagement
waardoor je toch altijd even binnen ging kijken. Gewoon even één biertje doen en vervolgens liep je voldaan om vijf uur 's ochtends weer naar huis. Zo roemrucht als de Beurs eens was, zo plotseling is zij gestorven. Opeens was ze weg. Ik weet nog steeds niet waarom. Toen ik enkele dagen later Veel studenten verlaten Rotterdam meteen stad. Maar ik heb het wel moeten ontdekken, ging kijken, werd de plek van zoveel mooie avon- zodra ze zijn afgestudeerd. Karin Tio niet. Een de stad geeft zich niet zo snel prijs. De haven den gekraakt door een bomenknuffelend volk. paar maanden geleden bungelde ze rond de is heel levendig; je kunt hier van alles doen 24ste verdieping in een bakje om te vieren dat op cultureel gebied. Ik verveel me hier geen Tegenwoordig voel ik een leegte naarmate de ‘haar' nieuwe flat Cité aan de Laan op Zuid week vordert. Maandag, dinsdag, woensdag- het hoogste punt in de bouw had bereikt. Tio Niet iedere studiegenoot van Tio denkt daar avond naar de Soos natuurlijk, maar wat te doen mocht de ceremoniële handeling uitvoeren. "Ik zo over. "Veel vrienden vertrekken naar op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond? Ja, heb normaal geen hoogtevrees, maar ik stond Amsterdam, en zeuren: ‘Toe, Karin, kom ook'. zuipen – vanzelfsprekend – maar waar? Naar de te bibberen als een gek. Ik klampte me kramp- Ik moet altijd uitleggen waarom ik hier wil Villa? Nee, te klein. Plan C? Ik weiger entree te be- achtig aan de reling van het bakje vast. Pas blijven. Rotterdammers zijn veel nuchterder en talen voor niets. De Vie? Niet ons soort volk. Off_ toen we helemaal boven waren dacht ik ‘wow, normaler dan Amsterdammers. Bovendien, je Corso? Ook niet echt. De Catwalk? Leuk zo'n kap- wat een uitzicht'." moet de jackpot winnen om daar een leuk ap- stertje, maar nee. De Dado? Ik ga nog liever dood. Vanuit haar woonkamer en slaapkamer partement te kunnen betalen." Soms overweeg ik zelfs sociale zelfmoord: de op de tweede verdieping ziet Tio sche- Die prijzen liggen in het nieuwe pand met Hollywood. Maar uiteindelijk kan ik het toch niet pen laden en lossen in de haven. Haar 275 tot 421 euro voor studio's voor studenten en draai ik me voor de deur weer om. Stadswonenappartement is, in tegenstelling en 480 euro voor een tweekamerappartement Hockeymeisjes: graag, korfbalmeisjes: vooruit tot de rest van de appartementen, al af en in- lager dan in de hoofdstad. Dat zorgt echter dan maar, maar voetbalmeisjes: dat nooit! gericht. Maar veel spullen zijn niet van haar. niet voor een hausse aan blijvers. "Het is een Elke keer als ik onverrichter zake van de Tio is de eerste bewoner van het pand en haar vicieuze cirkel. Hoger opgeleiden blijven al- Hollywood langs de fontein van het Hofplein te- appartement is ingericht als modelwoning. leen als hun vrienden of studiegenoten hier rugloop, begin ik te huilen. Er moet toch wel er- "Als ik hier in juni intrek zal het er snel veel ook wonen," zegt Tio. Dat wil ze veranderen. gens in deze mooie stad een leuke plek voor stu- kleuriger en rommeliger uitzien", zegt ze. "Nu "Als er meer mensen blijven, komen er vanzelf denten zijn? En soms denk ik dan aan die feuten. is het nog te kaal en te netjes." meer leuke cafés", denkt ze. Ze hoopt dat Cité Ik gun ze niet veel, maar een normaal uitgaansle- Ze heeft veel zin in haar verhuizing naar het daar ook bij helpt. "We zitten hier straks met ven is toch wel het minste. Met weemoed denk appartementencomplex aan de Laan op Zuid. allemaal jonge mensen. Het onderste gedeelte ik dan weer aan vroeger. Toen ik al mijn Stufi uit- Ze hoefde niet lang na te denken over waar ze van het gebouw heeft veel glas en er komt een gaf in de Beurs om mijn 20 ECTS per jaar te vie- wilde gaan wonen nadat ze was afgestudeerd: café beneden. Dan is het makkelijk om elkaar ren. Maar tegenwoordig? Rotterdam. "Veel mensen trekken na hun even aan te schieten, of samen wat te drinken." studie uit deze stad weg. Ik heb eerder bedrijfs- 's Avonds moe en uitgeblust op de bank zitten, Geen tijd, geen geld en geen Beurs, dat is stude- kunde in Maastricht gestudeerd en daar zaten lijkt Tio maar niets. "Ik wil andere mensen de studenten op vrijdag allemaal in dezelfde ontmoeten. Niet mijn appartement binnen- kroeg. Gezellig, maar na vier jaar had ik het strompelen van vermoeidheid en alleen hier Walewein is student aan de EUR
daar ook wel gezien. Rotterdam is een échte zitten. Nee zeg." MZ (foto: RvdH)

Source: https://erasmustest.bureaubolster.nl/wp-content/uploads/EM-16-4.pdf

koica.go.kr

Federal Agency Name: United States Agency for International (USAID) Mission to Ethiopia Funding Opportunity Title: TRANSFORM/Primary Health Care Unit (TRANSFOR/PHCU) Announcement Type: Annual Program Statement (APS) Notice of Funding Opportunity Number: APS-663-16-000005 Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA) Number:

Minimum standards for

Level 1, Maritime Centre, #29 Tenth Avenue, Barataria, Republic of Trinidad and Tobago Tel: (868) 675-7034 -7 Fax: (868) 675-7722 Website: www.tdc.co.tt MINIMUM GUIDELINES FOR SELF-CATERING FACILITIES INTRODUCTION For the purpose of this document, self-catering establishments refer to a villa or house or apartment, fully furnished and available for rent on a daily, weekly or monthly basis. The establishment shall be used solely for letting to and occupation by both local and international visitors and shall be used and occupied for no other purpose. This programme is open to nationals of Trinidad and Tobago only. Apartment