HM Medical Clinic

 

Untitled
Splendor - THE OTHER Side 6, 7, 12, 13,Velkommen til spennende Lars heter han som tar i mot oppdagelsesreiser i all og registrerer bestillinger ogverdens folkemusikk på CD. avbestillinger av Månedens Gjør verdens genuine mu- album fra medlemmer. De sikkskatter til dine egne. fleste gjør det på epost og det Meld deg inn i Etnisk går som regel bra i 99% av Musikklubb. Vi er et alter- tilfellene. Men noen ganger nativ til popindustriens opplever vi at en bestilling eller avbestilling ikke har nådd oss. Lars oppforderer Vi setter i gang en stor verve- alle til å bruke epostadressakampanje. Alle CD'er i [email protected] bladet kan ønskes til 50% ved bestillinger og rabatt både for den som avbestillinger. Har du verver seg selv eller verves opplevd å ikke komme av andre som et nytt medlem igjennom på epost så send i musikklubben. For å heller inn den gule Der breier vi ut vårt storeoppnå 50 % rabatt ved avbestillingskupongen midt i sortement av norsk og int.
verving, må dere sørge for bladet.
at B-delen for innmelding er fylt ut ferdig med ønsket Lars anbefaler å ikke send Dette er store festivaler med velkomstalbum for den som avbestillinger til sjefen, dvs. så stor omsetning at reise -melder seg inn. Denne må [email protected] eller kost og logi kan svare seg forså sendes inn av den som [email protected], to medarbeidere. Om verves eller verver! Anbefal fordi sjefen er distre og har mindre arrangement ønskermusikklubben til venner, for mange baller i lufta oss så må de sponse i allefall kollegaer og kjente. særlig knytta til plate- losji.
og få 50% rabatt Personlig anbefaling fra deg prosjekter. Det går som er den mest effektive måten regel bra, men er det minstå verve på. Vi sender deg trygge. Lars er gartner og har gjerne noen tidligere blader deltid hos oss. Han er her som du kan bruke i ikke hver dag.
vervingen. Disse kan også valgt av oss.
sprees selektivt på skoler, arbeidplasser, kurs ellerandre steder der det kan kontaktes for all annen info være særlig interesserte for om bedriften, alt om velg 3 CD'er til folkemusikk og verdens plateprosjekter m.v. Arne musikk på CD.
kontaktes også om det erspørmål om plater og artister bestillinger som haster.
Arne er lettest å få tak i siden han bor i samme huset som din, så skal du få firmaet. På [email protected] kan du nå ham. Er litt påfestivaler i sommer.
Etnisk Musikklubb AS Daglig leder: Arne Fredriksen Folkemusikkstudiet på Rauland Redaktør: Arne Fredriksen Førde Int. Folkemusikkfestival Postadresse: Masovngata 18, Kongsberg Jazzfestival N-3616 Kongsberg, Norge/Norway Landslaget for Spelemenn Tel./Faks +47 32 73 56 60/61 Landslaget for Folkemusikk i Telefontid mellom kl. 1000-1600 barnehage og skole Senteret for Internasjonal Grafisk utforming:
Oslo 7.—9. september 2012
I samband med 200-årsmarkeringa for Ludvig Mathias Lindeman arrangerer Norsk Kvedarforum i samarbeid med Riksscenen: Fredag 7. september
Gamle Aker kyrkje / kl. 19.00:
Konsert med Unni Løvlid, Ingvill Marit Buen Garnås, Eli Storbekken, Halvor Håkanes, Bjørn Sigurd Glorvigen og Lars Henrik Johansen. Sosialt samvær etter konserten.
Laurdag 8. september
Riksscenen / kl. 09.30:
Ingrid Gjertsen om Lindeman si innsamling av folkeleg salmesong / song i grupper med Birgit R. Lund, Unni Løvlid og Ingvill Marit Buen Garnås / «Som Brasiliens sorte svane», konsert med Ingvill Marit Buen Garnås / og mykje meir! Riksscenen / kl. 20.00:
«Skjønn Anna» – konsert med Camilla Granlien, Stein Villa, Marit Karlberg, Arne Henry Skullerud og Morten Jostad.
Søndag 9. september
Riksscenen / kl. 11.00:
Seminar: Korleis skape levande musikk av Lindemans sine transkripsjonar? / song i grupper / kl. 14.00 Jazzfolk-cafe, konsert med Karin Krog, John Surman og Mats Berglund / oppsummering og avslutning kl. 16.00.
Med atterhald om programendring! Seminaravgift: Medlemmar kr 800/ikkje-medlemmar kr 1100. Seminarkonto: 2085 07 16324 Påmelding til [email protected] innan 15.august!
Bjørn Sigurd Glorvigen, kasserar i Norsk Kvedarforum, [email protected] / 464 05 644 Eli Storbekken, [email protected] / 934 56 632 Medlemsskap i Norsk Kvedarforum er ope for alle interesserte og kostar kr 300 per år.
Støttet av Rådet for flokemusikk og folkedans/ KOMP og FFUK.
1-1170 Veluringen - ØYSTEIN 1-1161 MÅNEDENS ALBUM i Nordisk profil i #92 består av disse to CD'ene til rabattert pris kr 300,- Tritulen spelar tradisjonsmusikk frå den norske og Då eg var så heldig å få sjansen til å gje ut ein cd, var egsvenske vestlandskysten – melodiar frå kvardagen litt i tvil om eg skulle gripa den. Når eg likevel bestemte meg for å ta sjansen, så var det fordi eg kunne få presentera – salmar, kjærleiksviser og danseslåttar. Med felles ein del nytt stoff som ikkje har vore gitt ut før. Eg er føddforståing og kjærleik til musikken framfører dei i 1965 på Jåstad i Hardanger. Har sidan 1993 budd på Ål i Hallingdal. Eg tok til å spela Hardingfele i den lokale inderleg og overtydande dei tidlause melodiar og ord. musikkskulen i Ullensvang, fyrst med Are Fløysand som dyktig pedagog og lærar. Etter ei tid fekk eg koma til Lars Ebba Jacobsson: Song
Velure (1901 1992) der eg gjekk i lære i mange år og fekktileigna meg mykje av det gamle valsaspelet i Hardanger.
Jonas Åkerlund: Feler, gitarar og song
Vidare opp gjennom ungdomsåra fekk eg møta mange Anette Thorsheim: Toradar og song
spelemenn både frå Hardanger og frå andre område somhar inspirert meg gjerne lært meg ein slått eller to, ogkanskje plukka opp eit godt tak eller ei musikalsk Tritulen plays traditional music from the west coast formulering eg har sett pris på. Har frå 1980 og fram til iof Norway and Sweden – melodies from everyday dag i periodar vore aktiv på kappleikar og har delteke på ei lang rekkje slike stemne. Eg har også vore nytta som life – spiritual songs, love songs and dance tunes. spelemann for ymse leikarringar og dansegrupper, nokoWith a mutual understanding and love for their music, som har gitt meg sjansen til å presentera fela også utanforthey perform the timeless melodies and lyrics Noreg. Eg har nytta to felestille på denne produksjonen.
Spor 1 7, 10 og 13 16 går på det mest vanlege intimately and compellingly.
hardingfelestillet (E A D A) Dei øvrige går på nedstiltbass (E A D G).
SONGEN TIL FLØYTA 1-1162 Songen til fløyta 1-1164 Gusto - NIKO 1-1165 Jeg har vel ingen kjærere - ANNE Den samiske sangeren og GRAVIR KLYKKENpoeten Niko Valkeapää er CD'en byr på varme, leikne Førti år etter at hun plateaktuell med albumet og triste viser i en visesjanger 1-1163 Frozen Music debuterte på kassett med «Gusto». Denne gangen tar med sterke preferanser til Live - ELIN KÅVEN Egil Storbekken hyller hun Valkeapää og produsent folkemusikk og country. Her sin far med utgivelse av hans Opplev Elin Kåven live på Georg Buljo det meditative finnes egenkomponerteviseklassikere i ny og konsert på denne musikk over i melankolia og tristesse. sanger, nyskrevne melodier tilbearbeidet innspilling. Eli DVD'en. Som bonus følger Dette er det nærmeste man gamle bygdevisetekster,har med seg eliten av Norges musikkvideoen Lihkku kommer samisk blues i 2012. norske oversettelser av bl.afrimodige folkemusikere niehkku – Dream of Fortune. Snaue fire år etter Dylan og Parton ogmed bred erfaring fra Elin Kåven er samisk artist og dobbeltalbumet «Birrat tradisjonelle skillingsviser.
g e n r e o v e r s k r i d e n d e danserinne. Hun gjør meditativ Birra» har duoen Valkeapää/ Klykken inviterer inn tilmusikalske prosjekter. Hun musikk med drag mot det Buljo skrevet ti låter i klassisk stemningsfullt ærligeleverer elleve rendyrkede mystiske med influenser av Valkeapää-tapning men arrangementer og formidlingretroviser i en akustisk, tradisjonellsamisk joik. Hun denne gangen har de dyrket av tekst og melodi rett fravakker og ærlig produksjon. synger egenskrevne tekster.
det akustiske lydbildet.
1-1166 NordicWoman 1-1154 Village - THE 1-1167 Somas muittut - 1-1168 Norge, mitt I samarbeid med Grappa Musikkforlag gir Deeyah ut Plata utgis i anledning samlealbumet NORDIC Lars Ante er fra Kiruna og er NOPAs 75 årsjubileum.
Emma Johansson - fløyter WOMAN, med kvinnelige reindriftsutøver. Han begynte Kan vi snakke om å eie et land & song, Carl Nyqvist Carl Nyqvist - fela, artister innen tradisjonelle sin sang og joike karriere i en tid hvor mennesker har bratsj & koring, Vidar musikkformer fra Danmark, allerede som 5 åring. Siden da mange tilhørigheter og mange Skrede - gitarar, fela, Finland, Island, Norge, har han gjort uttalige kulturer i blod og sjel? Er et hardingfela & koring.Det breie Sverige og Færøyene.
opptredener både i inn og land fritt når grensene er stengt NORDIC WOMAN er den utland. Sin første CD gjorde for de fleste?Omfavner den musikalske kjemien første utgivelsen i WOMAN han i 2005 «Birrasis» som han Norge mangfoldet når vi mellom Emma, Carl og Vidar Album Series, en serie bl.a fikk Folkelarm prisen. fører en streng innvandrings- vever eit sterkt og spennande musikkutgivelser med Tidsaktuell CD i retro drakt og politikk og ny teknologi lydbilde gjennom songane og tradisjonelle kvinnelige sangere med fenomenal lydproduk- hemmer livskraftig bredde i låtane deira.
fra ulike deler av verden.
sjon En gjennomført stilren kulturlivet? Utgivelsene har som mål å øke bevisstheten om kvinnerssituasjon i verden.
1-1169 Folk Songs - Hamre Maurseth Økland Pierlot Seitz Trio Mediæval har gjortkometkarriere i den klassiske For fem år siden gamusikkverden. Platene deres hardingfelespillerne Benedictehar fått topp anmeldelser Maurseth og Knut Hamre utinternasjonalt og de er en av få CD/DVD utgivelsen «Rosa i Hamre Maurseth Økland Pierlot Seitz
norske artister som har nådd botnen» - et nybrottsarbeidtoppsjiktet av bestselgerlisten innen norsk folkemusikk.
Billboard Classical Chart.Trio Maurseth og Hamre tok påMediæval fikk mye utgivelsen i bruk hardingfeleroppmerksomhet da de laget på 16. og 1700 – tallet avtidligere i år var Ole J. Jaastad, Isak Nielsenfestspillmusikere under Skaar (Botnen) og TrondFestspillene i Bergen. Etter tre Flatebø frå Hardanger. Det vargodt kritikerroste plater med første gang at disse gamlereligiøs middelaldermusikk og felene, som til daglig befant segmoderne komposisjoner trygt forvart på muséer og ikommer det nå et slående samlinger, ble tatt i bruk på enannerledes album fra Trio innspilling. Utgivelsen ble hylletMediæval. På Folk Songs av et samlet kritikerkorps dautforsker sangerene sine røtter, den kom. VG trillet en seksermed tiltrekkende og kraftfulle på terningen og kalte den «enarrangementer av norske av tidenes vakreste og sterkestefolketoner, ballader og hardingfeleplater.»På albumetvuggesanger. Trioen er «Anima» (sjel) viderefører Andreas Bjørkås forsterket med perkusjonisten Maurseth og HamreBirger Mistereggen, som har prosjektet som startet på «Rosaspesialisert seg på norske i botnen». Også denne gangentrommeslåtter.
pusser de støv av gamlehardingfeler. Denne gangenfår vi i tillegg for første ganganledning til å høre den eldstenorskbygde fiolinen, laget avTrond Flatebø i 1746. Med segpå Anima har de to invitert toklassike utøvere som harspesialisert seg på å spille påinstrumenter fra sammetidsepoke. Tyske ElisabethSeitz spiller tympanon(hakkebrett), og belgiskePhilippe Pierlot spiller viola dagamba. Begge er blant defremste på sitt felt.
Ragnhild Furebotten 1-1131 Never on a 1-1080 Veiskille - Sunday - RAGNHILD Slåtter fra Oppdal - ANDREAS BJØRKÅS,Erlend Viken, OlavChrister Rossebø, Ragnhild Furebotten spiller Oppdal er både geografisk og her fele sammen med 6 musikalsk sett et veiskille. Bygdablåsere. Tradisjonelle og grenser mot tre fylker, ognykomponert nord-norsk dermed også minst tre ulikemusikk med trøkk og snev folkemusikktradisjoner. Iav balkansk galskap. gammel tid førte dette også til atRagnhild Furebotten er en bygdas musikktradisjon bleprisbelønt felespiller fra påvirket av spelemenn påNord-Norge, kjent fra gjennomreise. Vi vet formellom anna Hekla eksempel med sikkerhet atstålstrenga, Majorstuen m.v. spelemenn som Fant-Karl gjestet bygda.
The Nordic Fiddlers Bloc 1-1112 The NordicFiddlers Bloc - /OLAV 1-1111 Godsruta - MJELVA, ANDERSHALL KEVIN Alle åra med fela har vore ei samanhengande leiting ettergod musikk. Gjennom å taein utøvande bachelor i Individuelt er tre av de fremste tradisjonsmusikk ved Ole yngre nordiske felespillere på Bull Akademiet i 2008, fekk den internasjonale folke- eg høve til å studere diverse musikkscena. Sammen kjelder frå Hallingdal. Med utforsker de de nordiske stor hjelp av Håkon Asheim feletradisjonene og får stadig fekk eg tyda skurrande flere oppdrag rundt i arkivopptak og meir eller verden.Trioen har hatt flere mindre utydelege notar, og norgesturnéer, og konserter i fann slik fram spennande og blant annet Sverige, USA, ubrukt materiale. Romania og Skottland.
1-1140 Five Men In ABoat Folkemusikkens fremsteinternasjonale boybandlanserer sitt debutalbum.
Five Men in aBoat består av femgråsprengte herrer fra tre 1-1150 Slåtter Vol. 2 og forskjellige land som synger VANDRING I NORDEN ØVREVOLLSEIE - 3 fra Meldal og Orkdal på fire språk. Hver for seg - Gijepa pre tradrepa på fele, hardingfele og har Gabriel Fliflet og Frode an Lallaro, Dannik ta frå Håvet i Hallingdal piano - STURLA EIDE, Nyvold fra Norge, Emmanuel Pariselle og For første gang noensinne Du har blomar i fingrane dine Med «Slåtter vol. 2 og 3» er Didier Oliver fra Frankrikepresenteres Romanisanger du, Kristian", skal telemark- målet med serien «Slåtter» og Richard Burgess fra spelemannen Johannes fullendt. Kjernerepertoaret fra Finland, Norge og Sverige.
England rike sangskatter.
Dahle, ha sagt til han ei gong.
5-320 Semno palla 1-1125 Spursmann - 1-1050 Slåtter Vol.1 fra 1-940 Rammeslag II - mander - Ralf Novak- Meldal og Orkdal - Rosengren, Jöran Jansen, Jonas Liljegren, Dette er en cd med "Slåtter (vol 1) er den første Da jeg ringte lydmannen Tom The repertoire presented on slåttemusikk på hardingfele av i alt tre planlagte CDer Karlrud og spurte hvordan this CD includes songs from spilt for dans, både med og med nettopp slåtter etter innspillingen av Rammeslag II Finland and Norway and uten dansere til stede. felespilleren Ragnvald hadde gått, så sa han" Denne songs in Swedish, Romani. Dansespelet på hardingfele er Bolme og en samling etter plata blir flere hakk skarpere Traditional Romani songs can for meg en dialog mellom Peder Wessel. Ragnvald enn den første". Her er det be sorted into several spelemann og danser(e). Når Bolme var fra Meldal i Sør- verdens- premiere på nylagde categories: Medieval ballads. alt stemmer kan dialogen være Trøndelag, og en av munnharpeslåtter av gamle Broadside ballads, Love intens og elektrisk – en kjenner hovedkildene i samlingen feleslåtter. Her er det stevleik songs, Prison Songs, Romani det med en gang den er der og etter Peder Wessel er mellom fele og munnharpe folk songs (in the Romani følelsen er fengslende og felespilleren Elling Holstad, og stevtoner. Sigurd er i language) Traveling Songs and absolutt noe å jakte etter! også fra Meldal.
storform og Daniel illuderer Religious songs.
1-1130 Lysblåin - 1-1112 The Nordic 1-1155 Munnharpe - 2-1955 Meltemi - Wind Einar Olav Larsen Trio Fiddlers Bloc - /OLAV of Mykonos - OLUF (1CD + 1BONUS-CD) Å spille sammen med piano MJELVA, ANDERS har alltid vært naturlig for meg. I første omgang fordi vi HALL KEVIN Oluf Dimitri Røe sitt Etter at eg i mange år har har piano hjemme, deretter HENDERSON debut album - med gresk granska eldre arkivopptak gjennom møter med ulike Individuelt er tre av de fremste folkemusikk med vekt på med munnharpespel, har eg samspillpartnere opp yngre nordiske felespillere på folkemusikk fra øya der hans dei siste åra konsentrert meg gjennom årene. Siden 2008 den internasjonale folke- røtter er – Mykonos. Gresk mest om å leite etter anna har jeg hatt min egen trio musikkscena. Sammen tradisjonsmusikk er Oluf folkemusikk-stoff frå Setesdal sammen med Daniel utforsker de de nordiske Dimitri sitt hjertebarn. Han som òg kan vere høveleg å Trustrup Røssing på piano feletradisjonene og får stadig evner å forene den rytmiske bruke på dette instrumentet.
og bror Audun Larsen på flere oppdrag rundt i og melodiske magien i Eg har no spela inn ei plate verden.Trioen har hatt flere tradisjonen med eget som inneheld mange "nye" norgesturnéer, og konserter i personlig fingeravtrykk, munnharpeslåttar og anna blant annet Sverige, USA, gammel musikk i tradisjonelle "nytt" tonestoff, basert på fele- Romania og Skottland.
og nye i fremtoninger.
eller vokaltradisjonen. Forslåttane har det ikkje alltid voreeit mål å lage så nøyaktigemunnharpeversjonar avfeleslåttane som råd er. Dei toinstrumenta er ulike på mangevis, så eg kjenner meg ikkje heiltbunden til feletradisjonen. Slikhar det nok òg vore i eldre tid.
På gamle arkivopptak kan einfinne munnharpeformer som 1-820 Tak hardt uti 1-920 Hardingfele- er temmeleg ulike feleformene 1-775 Rammeslag - frå same området.
Samstundes finn ein munnharpeslåttar som Det er et gnistrende godt spill inneheld element frå fleire Her kjem fyrste soloplata på hardingfele som møter oss ulike feleslåttar. Daniel Vinner av Folkelarmprisen i med den unge kvedaren Kim på Gro Marie Svidal sitt debut- Sandén-Warg deltek på plata 2006 i klassen for beste Andrè Rysstad (f. 1981) frå album. Dette er en som gjesteartist, med fire slåttar soloalbum. Denne CD'en Rysstad i Setesdal. I den produksjon som trår langt på hardingfele.Det fylgjer òg dokumenter to folke- veksande skogen av yngre forbi dokumentasjonsfakta. med ein "bonus-CD" til musikkutøvere som dyktige utøvarar av vokal Her eksponeres vi for utgjevinga. Her er det berre representerar ein ny folkemusikk i Norge, er han overbevisende ferdigheter og munnharpespel. "Bonus- generasjon særprega og svært ein av dei som på kort tid har stilsikkert uttrykk, som også er plata" vart spela inn gode utøvarar av den rike etablert seg som ein mykje blandet med detaljrikdom og samstundes med "hovudplata" folkemusikk tradisjonen frå respektert utøvar med solid en avslappet lekenhet. En og inneheld nye versjonar av Setesdal. Glitrende omtaler smakfull rekkefølge skaper slåttar eg tidlegare har gjeve ut.
overalt - bl.a. i det franske variasjon og kontraster.
Nordi-Brokke, 14. april Trad Magazine.
2012, Sigurd Brokke 2-2010 ROMANCE & YASMIN - 2-2013 MÅNEDENS ALBUM i Åpen profil i #92 består av disse to CD'ene til rabattert pris kr 300,- Tritulen spelar tradisjonsmusikk frå den norske og Yasmin Levy's first album Romance And Yasmin focuses on Ladino music and its Turkish influences and was greatly svenske vestlandskysten – melodiar frå kvardagen – influenced by the work of her late father Yitzhak Levy. Born salmar, kjærleiksviser og danseslåttar. Med felles in Turkey in 1919 before moving with his family to Palestine heforståing og kjærleik til musikken framfører dei worked as both a composer and cantor before being appointed head of the Ladino department at Israel's national radio station.
inderleg og overtydande dei tidlause melodiar og His life's work was devoted to the collection and preservation of the songs of Sephardic Jews: these songs had been passeddown orally from generation to generation over a period inexcess of 500 years. During his lifetime he published 4 books Ebba Jacobsson: Song containing Sephardic romances and another 10 volumes of Jonas Åkerlund: Feler, gitarar og song liturgical songs. He also recorded many of these same songs forthe national radio. Sadly, Yitzhak Levy passed away when Anette Thorsheim: Toradar og song Yasmin was little over one year old. Nevertheless she grew upknowing her father's love for this music and his heritage as hehad also taught her mother Tritulen plays traditional music from the west coast Kochava the Sephardic repertoire and she, in turn, passed the songs on to their daughter. When of Norway and Sweden – melodies from everyday Yasmin was preparing her first disc Romance And Yasmin, life – spiritual songs, love songs and dance tunes. she was she says: "helped enormously by the books and recordings my father left behind". The songs and arrangements With a mutual understanding and love for their on this first album came very naturally to the singer, based on music, they perform the timeless melodies and lyrics what she had learned from home. She says: "The choice of intimately and compellingly.
songs was easy for me as they are all songs to which I have anemotional attachment".
2-2011 The Living 2-2012 So bouzouk - 2-2006 Corazon de piel 2-2001 Sensations - Room Sessions Part 1 - KASOURAS VASILIS & This is rather different Issa's recent musical creations In this double album – the part KYRIAKOS recording. We recorded give a whole new dimension devoted to Miguel Angel seven ragas in four days in my to Kurdish music, when his Bustos – you will come across living room and had a lot of compositions and arrange- some poems where the blend Kasouras Vasilis: oud, lavta, fun. This disc has four of those ments combine his unique of tenderness, innocence, the (istanbul lute), tamboura, ragas - For me, the tracks expression with those from unfathomable beauty of a small Greek lute, jura saz, rubup, immustrate the depths and other horizons, other musical child, the never-ending sadness vocals, beauty of Indian classical languages. He has developed of an orphan, cold solitude Kyriakos: violin, Alagabu music, which can evoke a range these convergences with and at the same time, intense Amin: of emotional intensity through several musical genres - from love, warm and soft like the sun G r a m m a t i k o p o u l o s energetic and complicated flamenco to jazz -, by choosing will leave you breathless, Kyriakos: Kyriakos: synthesizer keys, rhytmic patterns. I hope you musicians who arealso moments of sweetness and Andreoulakis Elias: Cretan enjoy listening to this as much interested in developing new illusions of love – is this reality lyre, kemence rum, (politiki lyra), as I did. Ravi Shankar musical languages.
Xenoudis Thanasis:cannon, Tatsiouli Anthie:vocals. Sensations is acomprehensive musicproposal, a project ofinstrumental music. Presentsnew compositions of Kasouraswhich edited and orchestratedhimself, collaborating withK Grammatikooulo. Inspirationsderived from the Greek nature 2-1997 European Taxim 2-1998 Princesses du with blue beaches, crystal clear -MARIOS STROFALIS chant Arabe - DORSAF pendienstes - DEBORA water running in rivers, the breath of the wind in thebeautiful mountains and urban A most talented Greek Who are the princesses of Far from any scholary claim or musical timbres. Embracing composers of the new Arabic song? If they had to desire to pay homage, this the wider Mediterranean generation that has been name ten, twenty, fifty of them, selection of tangos is intented region with small dishes from awarded many times for his no two connoisseurs would as a dedication. "Tango- India, Ireland and Andalucia, compositions for the theatre, agree. But if there were a pendientes' is a handful of come together coupled with the cinema and television choice of only three names, poems selected from a waiting pride in the final result. The series. European Taxim they would be those of Oum list without end. Each of these overall sound that emerges contains 16 instrumental pieces Kalsoum, Fairouz and tangos resonates in me withits from the project, which brings that transfer the audience to a Asmahan. Princesses, own voice. It has the voice of distinguished soloists as cinematic musical journey to queens, empresses, whatever. my relatives, my family, friends, excellent Kyriakos Gkouventas, the South-European Harbors These three hold court above people knmown and Alagkampou Amen and leaves through the passion of Tango all the categories: glory, power, unknown, all those whose a refreshing fragrance and is musical images and emotions legend, splendour… passge has left a trace in me.
evident deposit soul.
5-342 Splendor - THE 2-2014 La Juderia - 2-2017 Rapture -
The music and musicianship For her second album, the Ode to God, to fate, to wine on this recording is outstanding highly acclaimed La Juderia, Yasmin Levy's first album and its ecstasy, the and the concept intriguing. Yasmin Levy continued her Romance And Yasmin focuses «rubaiyat», quatrains from ‘The Other Europeans' refers work with the Ladino tradition on Ladino music and its Turkish the poet and Persian to the Jews and Roma who have but began to experiment more influences and was greatly philosopher Omar both been marginalised – or with the flamenco influences influenced by the work of her Khayyam sketch «God's worse – by the nations of that date back to her residence father Yitzhak Levy who was ecstasy» in verses filled with Europe. This project brings in Spain during 2002. In that collecting and preservate of the mysticism. Nourished by the together outstanding musicians year, she was awarded a songs of Sephardic Jews: songs soufie philosophy, Omar playing Yiddish klezmer and scholarship by the Christina that had been passed down orally Khayyam concerns an Roma lautari music largely Herren Foundation to study from generation to generation existential questioning about from Bessarabia (now flamenco in Seville. There she in 500 years.The songs and mankind, the enjoyment of Moldova), where Jews and was influenced strongly by the arrange- ments on this first album living and the relation of men Gypsies often played together unique singing style that she came very naturally to the singer, with the Creator. His verses before World War II.An then added to her own based on what she had learned describe a lover in search of eight-piece klezmer sub-group Sephardic one.
the unspeakable secrets of and a six-piece lautari sub- life. His poetry irrigated the group were assembled by Persian empire, then the pianist and accordion player Arabic world before joining Alan Bern (Brave Old the West. «Ivresse», World), who leads the project.
creation gathering for the Alongside Bern, the klezmer first time the Iranian singer group includes Christian Ali Reza Ghorbani and the Dawid (clarinet), Matt Darriau Tunisian singer Dorsaf (various winds) and Guy Hamdani, will allow to hear Schalom (drums), while the 2-2015 Mano Suave - this poetry in a dialogue lautari group includes Martin YASMIN LEVY between Arabic world and Bunea (violin), Adam Stinga Persian world.
(trumpet), Petar Ralchev I have come to understand (accordion) and Kalman better than ever before, that my In Yasmin Levy's music Ali Reza Ghorbani: Balogh (cimbalom).
role as an artist must be to help there is an undeniable Vocalscontribute in whatever small tension between the purity Dorsaf Hamdani: way I can to avoid Ladino of Ladino (the Judeo- Vocalsmusic becoming extinct in the Spanish music of Spain) Ali Ghamsary:modern world. With this and the fiery heart of Composition & Tarrecord I have chosen to return flamenco. As she explained Abdelhouaed Zaim:home to my ancestral roots and to David Honigmann of the OudI couldn't be happier. After FINANCIAL TIMES Sohrab Pournazeri: achieving so much with the 'There's a very traditional Kamantchefusion of Flamenco and way of singing Ladino. I Hussein Zahawy: Ladino music, and after learnt it… listening to women Percussionssearching my soul for the music singing and it's beautiful, but Keyvan Chemirani:which makes me most happy. I missed the passion.
2-2018 Black Sufis of 4-731 Se - LUNASA 5-264 Aven Shavale - Gujarat - SIDI GOMA Joyful Prayers and As the title indicates, this is CIMBALOM BAND Mystic Dances from the The cd title which can be the band?s sixth album.
Black Sufis of Gujarat. literally translated «without They continue their winning The Sidis of India are a little any money»- relevant is also Kálmán Balogh is without formula, with eleven tracks known population of African the iconographic depiction question Hungary's most of instrumental music on origins, living in small chosen for the cd's cover – celebrated cimbalom player flute, uilleann pipes and communities scattered over comes after the title of a song - able to get many varied fiddle, with guitar and many parts of the South Asian included. When selected voices out of his most double bass playing an subcontinent. Arriving there the title was thought of as a distinctive of instruments - important and integral part as sailors, soldiers, humorous comment on the but he's also one of in a highly arranged whole.
merchants and slaves as long financial situation of Hungary's most interesting as a thousand years ago, they popular musicians like us; and innovative musicians.
have adapted to Indian ways yet, unexpectedly the title has His band's line-up includes and language, yet maintained recently become an apt violin, trumpet, sax, guitar strong links to Africa, description of the economics and bass, plus guest physically as well as culturally. of Greece.
5-319 Cimbalom Duo - Kalman Balogh, MiklosLukascs The new album, their first Having a cimbalom was quitestudio effort in four years, common in wealthierfollows the critically Hungarian bourgeois familiesacclaimed 2006 release, Sé, in the last century. The lady ofwhich received worlwide the house frequently playedpraise.Lunasa recorded Lá cimbalom with the instrumentNua on location in the finding its place beside orhistorical Cooley mountains, instead of the piano. In spite ofwhich inspired much of the the long-standing popularity ofcreati the instrument it is quite rare tobe able to listen to cimbalomduets. Although KálmánBalogh and Miklós Lukácsstarted playing together onlyrecently.
OCORA - DIGIPACK PLUS! 2-1984 I will not standalone - KAYHANKALHOR On this recording Kayhan 2-2019 SENEGAL - Kalhor debuts a new Chant des confreries FRANCE MARTINIQUE Polyphonies vocales instrument, the «Shah soufies - Tijâniyya & - Bele, tradition & profanes et sacrees - Kaman», designed especially Murîdiyya creation - EDMOND for him, with accompaniment Vocal intensity and religious MONDESIER With intimate links to everyday by the rarely heard bass fervour from the two main and spiritual contexts alike the «santour». It is a meditation on Sufi brotherhoods of Bèlè tradition evokes distant sophistical polyphony ofone of the most difficult stages Senegal (the Tijâniyya and Africa with its mix of song, Georgia - performed herein his life, where darkness and the Murîdiyya, founded dance and drums. once with passion and invention byviolence seemed to be taking respectively in the 18th and discouraged, this form of the Ensemble Basiani -over yet through music and his 19th centuries), singing artistic expression has now evokes a distant musical pastconnection to the people, hope hymns and poems to the become an emblem of even as it surprises by itsrises.
glory of the Lord.
2-1977 Libertad -ORQUESTRA ÀRABDE BARCELONA«Libertad» is the name of the 2-1943 Debaa - THE 2-1996 REPUBLIQUE 2-2022 PORTUGAL - third album of the Orquesta SINGING OF SUFI Musique d'Entre Douro Arab de Barcelona, guided bythe excellent voice of W O M E N REPUBLIC - Musique Mohamed Bout accompanied de Valachie, Hornacko The great musical variety of with Sergio Ramos, Aziz The joys and sorrows of et Kopanice Musifric Entre Douro e Vouga (a region Khodari, Joan Rectorety and women of Mayotte singing from Walachia, of northern Portugal) where Jordi Gaig. With Omar Sosa debaa, a Sufi practice Nornacko and Kopanice polyphonic singing for 2 or 3 and Daniel Figueras. 12 songs devoted to mystic poetry and Songs, flutes, bagpipes, voices, a large stock of songswith a message of peace and eulogies of the Lord and his guimbards, fiddles and associated with religioushope in those times of changes, prophet. NOK 200.
cymbalums display the practices (prayers, hymns, songs marked by the spirituality and diversity of the music fram for Lent, Christmas carols) duel the warm sound of the Walachia, Hornacko and singing and also brass bands, groups of cavaquinhos, guitars and accordions.
OCORA - DIGIPACK PLUS! 3-730 Russia - The 2-1981 ZIMBABWE - Tradition of Wind Insingizi - Ndeble Songs Yoruba Music - Voices of Menory (2CD+bok Recordings of two groups: The female has a different NOK300 Though in Corsica the voice The Moscow Chorus of song to the male, so when theyreigns upreme - from the Horn Players and the Folk sing together, they sound like a Recorded in Bénin in 1958,polyphonic intensity of Ensemble Ulitsa. The basic chorus. (We) like to think our 1969 and in 1996-1999, thepaghjella and the poetic focus is the revival of Russian own sound is as beautiful as pieces of this album and theinvention of «chjama è traditions of wind instruments these birds»: Insight to inspir- various photographs (sincerispondi», to lullabies, laments –such as horn, overtone flute, ation of the three singers of before 1950 to 2009) showand funeral orations - the panpipes, vertical flute, Insingizi performing here a the richness and the diversityisland also has a richand varied shepherds' trumpet– and violin capella, or with rattle and of Yoruba singing andinstrumental repertoire.
or balalaika.
2-1942 IRAN - Mozafar 2-1941 JAPAN - Liturgy Shafii and the Râst Music of Asia Minor of Zen Buddhism - ZEN and Constantinople Jeryeak - Ritual Musicfor the Royal Ancestors From the most performed We hear the echoes of the A monastic rite of Rinzai Zenmode to the rarest, from ancient music of Asia Minor- Buddhism: an alternation of the The Jongmyo Jeryeak refers todastgâh-e shur to dastgâh-e Constantinople (Istanbul). recitation of sûtras and prayers a combination of vocal andRâst, on classical poems and Smyrna (Izmir), Where for with instrumental sequences, instrumental music, andintroduce listeners to a music centuries numerous ethnic traditional cult instruments dances, performed once a yearwhich will appear new but at and religious group lived side joined by the resonant stones at the Jongmyo royal shrine: forthe same time ancient by its by side:the remarkable diversity of volcanoes and the bamboo about 600 years, this androots, where the intimate of a musical tradition often of the shakuhachi flute - voices majestic ritual music - played onassociation of vocal art with centred around the theme of and instruments unites for drums, gongs, bells, chimes,poetry is brought to its highest love.
sûnyatâ. NOK200 zithers, fiddles, oboes and flutes.
6-565 Yo - ROBERTO FONSECA 6-566 Romantic Notions - RUNE 6-567 MÅNEDENS ALBUM i Jazzprofil i #92 består av disse to CD'ene til rabattert pris kr 300,- Roberto Fonseca is one of the most charismatic Cuban En av Norges virkelig store pianister i et klassisk trio-format;musicians of his generation. The Buena Vista Social Club Sammen med bassist Jan Olav Renvaag og trommeslager prodigy and Havana Cultura star has grabbed Cuban music Roger Johansen trekker Rune Klakegg tråder i rtening Billby the horns and drawn it, hot, stylish and sultry, into the 21st Evans, Earl Hines, Art Tatum og Chick Corea.
century, and his live shows have been captivating audiences Komposisjonene er i sårklasse og samspillet sømløst.
worldwide for more than a decade. In place of his usual jazz Rune beskriver utgivelsen slik:quintet, with YO he develops a concept of a union betweenelectro analogue and African instruments, Hammond organs «Romantic Notions» er min aller første CD-utgivelse helt ogand et n'goni lutes, congas and tamani drums, all together holdent i det akustiske pianotrio-formatet. To tidligerecombined in a synthesis of Afro-Cuban groove and Griot trioinnspillinger, «Anaerobics» og «Fuzzy Logic», har beggetradition. As for his relationship to Africa, and to the Yoruba romslige innslag av synther og diverse biinstrumenter. Menculture in particular, it plays an integral part in his family heritage. denne gangen er det piano, bass og trommer som gjelder.
A connection which the pianist has chosen to deepen by inviting Låtene på «Romantic Notions» er skrevet i løpet av de siste 4numerousAfrican musicians to perform at his side, including -5 årene, og reflekterer blant annet en gjenfunnet interesseBaba Sissoko, Sekou Kouyate and Fatoumata Diawara. for klassisk musikk; mange av låtene er gjennomkomponerteRoberto Fonseca, piano & hammond, Alex Kelly, cello, Baba pianostykker som vi improviserer over. Men inntrykkeneSissoko, african percussion, Damien Francisco Nueva, fra jazzhistorien er alltid tilstede, og er det limet som holderdouble bass, Etienne Mbappe, electric bass, Felipe Cabrera, musikken sammen. Forøvrig er det en fin liten gjeng å jobbedouble bass, Joel Hierrezuelo, Cuban percussion, Luis Jesus med: Jan Olav og Roger tar alle utfordringer på strak arm,Valdès, keyboards, Munir Hossn, electric guitar, Ramsés og yter den blandingen av musikalsk motstand og støtte somRodriguez, drums, Sekou Kouyate, kora er så viktig i en kreativ prosess.» 6-568 Vinding's Music - Songs from the alder Andrea serverer deg de A successful candidate in vakreste sanger som små As their beloved city gradually 2004 at the prestigiousretter på en seng av rebounds from Hurricane «Thelonious Monk Dobbeltalbumet «Songs kjærlighet, humor og Katrina, the New Orleans Jazz International Jazz Vocals»From The Alder Thicket - lidenskap. Med en særegen Orchestra's World Village competition with a jury.
Vindings Music» er en klar stemme, lekende début, Book One, reflects Kellylee Evans, a youngsamleutgave av de tre bøkene melodier og sterke tekster upon and champions the Big Canadian woman (Ottawa)om Aksel Vinding kommer blander Andrea sine Easy's indomitable spirit. with Jamaican roots, starts offpå Ascehoug forlag. Ketil musikalske ingrediensene på Bandleader Irvin Mayfield her career singing « soul popBjørnstad er blant Norges en enkel og presis måte. På draws upon centuries of ». Her 2 first albums earnstore samtids- kunstnere. debutplata «Andrea kvintett» intermingled French, African, her a «Gemini Award» andMed sine komposisjoner, presenterer singer/ and Latin influences, plus the award for Best Femalebetraktninger og ikke minst - songwriter Andrea sin Southern blues, Count Basie's Artist of the Year at thesitt pianospill, har han gjort musikk i en annerledes og big-band swing, and fresh «Canadian Smooth Jazzlivet rikere for mange av oss. spennende besetning.
modern grooves.
Awards» in 2007.
6-571 Empeche-nous! - 6- 572 Blue Moon - 6-558 Nothing for 6-405 Espaces croises - Blue Moon is not just Ahmad This album is the first live Jamal's latest album, it's his latest The energy is rock, the feeling An unexpected crossroadsalbum of the band and it masterpiece, suffused with a pop, the spirit jazz and the where different types ofincludes the most famous feeling reminiscent of his groove implacable – this is the music meet and take theirsongs of their very rich greatest periods with Chess magic formula of authentic place. The album is a hostrepertoire. Between occitan and Impulse! Original soul jazz singer Sandra of influences mixed withtradition and black music, compositions of pure majesty, Nkaké. With magnificent fragments of daily life, theseMoussu T e lei jovents invent brilliant new interpretations, support from a rhythm compositions organisethe song of Marseilles anew each of these nine pieces section recalling the heydays themselves whilst theto spread the message of showcases Jamal's creative of Stax, plus two poetic improvisations developProvence, a harbour turned reinvention of swing, provides reedmen, this album, with through group interaction,towards the sea, a pretext for some breathtaking compositions and lyrics by making «Espaces Croisés»cosmopolitan and proud of melodies and calls on Sandra and her close the story of an invitation, aits history.
sophisticated syncopations that partner, flautist-producer Jî moment of real sharing.
will leave you gasping.
Drû, packs a powerful punch.
Romanian, Gypsy, Jewish, Russian and Hungarian songs.
5-342 Splendor - THE OTHER 5-344 MÅNEDENS ALBUM i Romaniprofil i #92 består av disse to CD'ene til rabattert pris kr 300,- In Bessarabia there were towns that were predominantly «The TécsQ Band - playing the traditional Rusin music ofJewish, others that were predominantly non-Jewish and the Máramarosians - is one of the best-known bands of theothers that were evenly mixed, such as Edine, from where crown town, which lies on the upper part of the river Tisza.
music appears on the second disc. ‘In many cases, Jewish The accordionist Jóska Csernavec and his brothers areand non-Jewish audiences demanded the same repertoire descendants of a reputed gypsy dynasty, but the band'sbut played in markedly different styles,' writes Bern in the violinist are not family members. Somehow playing violinexcellent liner notes. There are several tunes that are well- was not inherited within the family. All of them learnt theknown in klezmer circles (thanks to revival bands), but musical style from their ancestors. Their diverse repertoireplayed here in very unusual versions. For instance, there's - because of the strong interethnic influence - features localan extraordinary version of ‘Khaiterma' – better known as Romanian, Gypsy, Jewish, Russian and Hungarian songs.
the Naftule Brandwein tune ‘Der Heisser Tartar Tanz' – I made my firs recordings with them ant the beginning ofplayed by Matt Darriau on clarinet and Mark Rubin on the 70"s.
slap-bass in a lop-sided rhythm that the lautari guysapparently loved. Another highlight is ‘Lautar Clarinet Suite At that time, the legendary father Jura Csernavec «Manyo»#1' with Moldovan Adrian Receanu on clarinet, Bulgarian played the violin. Unfortuantely, his virtuoso performanceRalchev on accordion and Hungarian Balogh on cimbalom, survived only on a single cassete in bad quality. The bandin which the seductive ‘Sârba' dance is awesome.
often performs on weddings, on funerals, on Christmasand on the fest of «Misána» (sheep clipping). Their On the second disc there are sequences for violin, trumpet instrument kit includes violin, neckwear cimbalom, bajanand a full-band ‘Edinets Suite' which, like all of this music, (that is an accordion with buttons) and drum equippedseems to recreate a lost world of Jewish (and Roma) music. with cymbal. The drummer uses a plastic sheet calledWithout question, this is one of the most important klezmer plonka. He operates this by pressing it between his lowerreleases in years. — Simon Broughton, Songlines, March denture and his gum, playing tunes or sometimes playing2012 only to enhance the rhythm of the dance.» – Ferenc Kiss 5-264 Aven Shavale - 6-546 JAZZFAMELIJA 5-341 New Quintet -
Yes, Steeve Laffont is a Ida Kelarová is one of the Manouche, and yes again, he Kálmán Balogh is without most respectful gipsy singers TERNE CHAVE is one of plays in Django style as only aquestion Hungary's most and each of her new hottest and most vibrant handful of guitarists can. Butcelebrated cimbalom player recordings is a big thing for Czech live acts on both his hopes and wishes as well- able to get many varied everybody who loves not just festival and club scene today. as his talent are not limited tovoices out of his most gipsy music but jazz as well. The musicians have their this obsessive technical skill,distinctive of instruments - Lately, Ida Kelarová is, roots in traditional East- nor are his personal musicalbut he's also one of together with her partner European gypsy music. They universe and artistic ambitionsHungary's most interesting dedicating to connection of play and sing old Roma limited to working in the wakeand innovative musicians. vivid gipsy music and classical songs, which they have of Django and his variousHis band's line-up includes jazz. Jazz Famelija band learned from their approaches to jazz, always withviolin, trumpet, sax, guitar proves refined sensibility for grandparents, who came to the same fervour, the sameand bass, plus guest finding harmony between Czechia from Eastern- strong desire, and the samevocalists.
gipsy music and jazz.
Slovakian gypsy settlements. spontaneity.
5-337 Romska balada 5-284 Romano hip hop 5-280 Reprezent - 5-338 Sendreiovic & Kakavakere Lavutara The album Roma Ballad In the album Romano Hip Gipsy.cz has released a new This is the Romany folklorecontains a total of 13 songs – Hop you can find rapper's album called Reprezent. A in its authentic form, whengypsy ballads. All the songs resentfulness, Romany year and a half after the the joy of music and singingare interpreted in the musicality and knowledge of release of the gold album wins over any other criterion.
Romany language; the cover finesse of pop skill. Thus the Romano Hip Hop, the CD Vladko Sendrei and his wifealso contains translations of album brings the energetic Reprezent is following the Janka from Kokava nadtheir meanings. That is the synthesis of everything, which debut album, offering a Rimavicou included twelveonly way the songs can be the talented musician with his developed "romano hip- Romany folk songs, five re-understood fully, even co-players experienced and hop" style which « hide mixes arranged songs by Vra Bíláthough just listening is went through on their way hip-hop, rap, Romani and one song by Andrejenough to clearly through music and life. Gipsy traditional music, pop and GiHa jr. on the album. Theunderstand the emotion that gradually find their own R&B elements. Won the album is distinguished bythe ballads bring.
soapbox, new sound and 2006 Andl award in the raw and entirely naturalspace, which they remelt into Discovery of the Year.
the souped-up album. « 3-744 Apsilies - DIMITRIS 5-342 Splendor - THE OTHER 3-745 MÅNEDENS ALBUM i Balkanprofil i #92 består av disse to album til The cd title which can be literally translated «without any Remarkable big-band with unusual takes on klezmermoney»- relevant is also the iconographic depiction chosen standardsfor the cd's cover –comes after the title of a song included.
When selected the title was thought of as a humorous The music and musicianship on this recording iscomment on the financial situation of popular musicians outstanding and the concept intriguing. ‘The Otherlike us; yet, unexpectedly the title has recently become an Europeans' refers to the Jews and Roma who have bothapt description of the economics of Greece.
been marginalised – or worse – by the nations of Europe.
This project brings together outstanding musicians playing In the context of the rembetika revival that has been Yiddish klezmer and Roma lautari music largely fromoccupying the Greek musical scene for the last 30 years or Bessarabia (now Moldova), where Jews and Gypsies oftenso, rembetika compilations usually tend to include a certain, played together before World War II.
often repeated, set of songs mainly coming from what iswidely known as the Pireaus school of rembetiko and focus An eight-piece klezmer sub-group and a six-piece lautarieither on a single artist or a single sub-genre within rembetika sub-group were assembled by pianist and accordion player(e.g. hasiklídhika) having as their main soundscape that of Alan Bern (Brave Old World), who leads the project.
the bouzouki. Yet, «Apsilies» is rather different; neither a Alongside Bern, the klezmer group includes Christianrembetika period album, nor a thematic one, the album's Dawid (clarinet), Matt Darriau (various winds) and Guypremise is more musical than museological or musicological, Schalom (drums), while the lautari group includes Martinmore experiential than revitalist. Seeing rembetika as a Bunea (violin), Adam Stinga (trumpet), Petar Ralchevvehicle of self-expression able to take us into trans-personal (accordion) and Kalman Balogh (cimbalom). Therealms of experience, and foregrounding the more recording was made live at a concert at the Yiddish Summer«eastern», «oriental», sound of the Smyrna school our Weimar course in 2009 and is stunning. Out of the full, 14-album re-presents less well known rembetika songs - mostly piece band opening, the serpent-like clarinet of Christiansongs of love and pathos - composed mainly by Smyrna Dawid rises with a sinewy elegance in a lovely Romanianmusicians.
MEDITERRANEAN SONGS 3-746 Slav to the 3-740 Balkan - NIKOS 3-739 Mediterranean 3-747 Whistle-music «South-East end of the «old» Musikken er en hemningsløs Europe, the melting pot of Melos is an ambitious artistic The whistle player featured ingitarbasert rytmisk-melodisk people and sounds, culture creation gathering musical this album, András Hodorogoverskuddsorgie med nikk til and subculture.and I traditions of three Medi- is one of the most versatilebåde progrock, sigøyner- Balkanian « Nikos terranean countries: Spain, musicians among thetradisjoner, orkestermusikk, P a p a k o s t a s . N i k o s Tunisia and Greece. Around Hungarian Csángó ethniccountry og 70-talls filmmusikk. Papakostasis - has traditional songs and modern minority in Moldva region,De fem middelklassegutta har collaborated with ethnic compositions, Keyvan Romania. In this compilationunder store deler av lydgildet artists from Greece and Chemirani, prolific Iranian that is a result of more thanblant annet alliert seg med abroad like Haris Alexiou percussionist and composer ten years of collecting work bymusikalske artsfrender/ (Greece), Eleni Vitali has gathered singers and musicians andvåpendragere fra høykastene (Greece), Vasilis Lekkas exceptional musicians for a ethnographers, he playsi India, lavslettene i Trøndelag, (Greece), Franco Simone journey based on the dance music, includingRomfolk fra Bulgaria & (Italy), Iva Zannichi (Italy), concomitance of the modalities modern Romanian melodies,Bon'folk fra Fræna. Dette har Álex Busanel (France), of every culture, and the as well as Hungarian folkresultert i et aldeles utsøkt Guaragniaum (Italy), Maria exploration of the infinite songs that belong to the mostknippe auditive nytelser til Moramarco (South of Italy), rhythmic strength which defines ancient layer of the Hungarianinnvortes bruk for alle.
Africa Moyo (Kongo).
the Mediterranean musics.
musical heritage.
3-726 Tamburising - 3-727 Földvari Tanc 3-735 Life is A Dream- 3-748 Bysantine Spirit - Lost Music of The Szilagyi Annaval - Balkans - SÖNDÖRGÖ Songs from Melegföldvár and On the Horizon of the 1. SzeplQtelen Szqz Söndörgö, lead by the music from Búza, played by pioneers Theodoarakis 2. MidQn leszállottál a Eredics brothers, is one of Eszterlánc with Anna Szilágyi - and Hadjidakis, Glezos, halálhoz 3. Dmitri the most active and singer from Melegföldvár - and being the youngest of Bortniansky (1751-1825) – interesting world music Mihály Dresch. Eszterlánc is the Entehno generation Velünk az Isten 4. Dobri groups in Hungary. They a collaboration between of Markopoulos, Mamangakis, Hristov Hristov (1875-1941) – play a style of music that is traditional singers and a lead Xarhakos, composed in the MidQn eljössz a Tehugely attractive, but little violinist from Búza, a 60s some of the most országodba 5. Stanislav known and quite different settlement in MezQség, the famous songs in Ludkevich Ludkevich (1879-1979 – to the traditional, fiddle-led Transylvanian Heath in using the Greek repertory ever, Testileg elszunnyadvánHungarian repertoire.
authentic playing techniques. sung by popular singers.
6. Dmitri Bortniansky Dmitri Bortniansky – 4-728 La Nua - LUNASA 4-729 Going Places - MAIRTIN 4-730 MÅNEDENS ALBUM i Keltisk profil i #92 består av disse Máirtín was one of the main musical forces behind the The new album, their first studio effort in now legendary Riverdance phenomenon. Havingfour years, follows the critically acclaimed previously through his work with De Dannan, Midnight2006 release, Sé, which received worlwide Well and Skylark and also as a solo artist, quite simply gone where no Irish accordion player had gone before.
He is one of the most respected and best loved musiciansever to emerge from the country.
Lunasa recorded Lá Nua on location in the Cathal Hayden needs no introduction to anyone even historical Cooley mountains, which inspired remotely familiar with traditional Irish music. A multiplemuch of the creativity and writing on the All-Ireland Championship winner, he achieved world-widealbum.
recognition as one of the founder members of Four Menand a Dog. He is one of Ireland's top fiddlers and his solobanjo performances are quite simply show-stopping.
Lunasa is compased of Kevin Crawford(Flute, Low Whistles and Tin Whistles), Seamie O'Dowd's Seamie O'Dowd's musical abilities have becomeincreasingly familiar at international level in recent years.
Trevor Hutchinson (Double Bass), Paul Rooted deeply in the traditional music of Sligo, he hasMeehan (Guitar, Bouzouki and Mandolin), played in many genres of acoustic and electric music. HeSean Smyth (Fiddle and Low Whistle) and toured the world for a number of years with Sligo trad legends Dervish and recently has played both home and Cillian Vallely (Uilleann Pipes and Low abroad with Liam O'Flynn, Matt Molloy and Mary A Song for Ireland 4-721 Bye a while - 4-731 Se - LUNASA 4-722 Deadly Buzz - This is top class music.
Padraig is a young concertina As the title indicates, this is With the music industry RAGHALLAIGH player from County Clare, the band?s sixth album. awash with complex fusionbut he is a vastly experienced They continue their works and variations of Irishone. He has gathered a group winning formula, with music, demand for a truly Deadly buzz is the eagerly of similarly experienced eleven tracks of organic Irish sound has awaited follow up from their friends to make a recording instrumental music on soared. Michael and highly acclaimed Kitty Lie of mostly Irish music, with a flute, uilleann pipes and Anthony caught the crest of Over.
sprinkling of Breton and fiddle, with guitar and this wave, enjoying a successGalician.The friends include double bass playing an that has seen them play to Featuring Mick O Brien on Arty McGlynn, Mirella important and integral part massive audiences in theatres uilleann pipes, flute, whistle Murray, Johnjo Kelly, John in a highly arranged whole. and folk music clubs across & Caoimhin O Raghallaigh McSherry and Donal O Ireland.Where The Baileys on fiddle, hardanger fiddle, Connor, so you can see the go, true aficionados follow. whistle.
respect with which Padraig is Theirs is a gift that transcends 4-726 Jigs, Reels & Rock
4-727 Songs Through The
4-715 Cavan's Lilter - 4-710 About Time - n' Roll - FRANKIE GAVIN
Years - THE FUREYS &
& DEDANNAN
DAVEY ARTHUR
While its essential for every Frankie Gavin (Fiddle, Flute Inevitable changes have musician to be able to lilt, its About time is the debut& Whistle) Damien Mullane occurred to the lineup over 33 rare to find a lilter whos good album by Stevie. It portrays (Accordion) Eric years. Their brother Paul died enough to stand up and Stevie's artistry on tenorCunningham (Percussion, suddenly in June 2002 and entertain an audience, and banjo, tenor guitar andFlute & Whistle)Mike Galvin Finbar left the band in Seamus, at the age of seventy, accompanying guitars. Stevie (Guitar & Bouzouki)Michelle December 1996, however could keep a crowd going all is joined on the album byLally (Vocals). For many years George, Eddie and Davey night. He is also a fine singer. friends and fellow musicianstraditional super group De Arthur have continued to As a celebration of a local Donál O' Connor, Dannan were the delight audiences on their tours tradition, the album includes keyboards, Ryan O'forerunners in the Irish and have been releasing a new archive tracks of Seamus Donnell, Bouzouki andtraditional music with14 CD every year. In 2012 they lilting in duet with his mother, Francis McIlduff on albums and a number of have released a new 15 track some younger lilters.
changes in the line up.
album called ‘Songs throughthe Years'.
Etnisk Musikklubb Vi har artistenes plater The Other Europeans både her i bladet og i festivalbutikken under Førdefestivalen Ragnhild Furebotten

Source: http://katalog.etniskmusikklubb.no/pdf/92.pdf

Doi:10.1016/j.brainres.2004.03.015

Brain Research 1010 (2004) 151 – 155 Stimulation of the superior cerebellar peduncle during the development of amygdaloid kindling in rats Carmen Rubioa, Vero´nica Custodioa, Francisco Jua´rezb, Carlos Paza,* a Departamento de Neurofisiologı´a, Instituto Nacional de Neurologı´a y Neurocirugı´a M.V.S., Insurgentes Sur 3877, Mexico 14269 D.F., Mexico b Instituto Nacional de Psiquiatrı´a R.F., Mexico

Preparing for safe travel to high altitude

Preparing for Safe Travel to High Altitude By Paul Anderson, M.D. Co-investigator - ASAP study Introduction: Millions of people travel to high-altitude every year for recreation and for work. Twenty percent of those traveling to altitudes below 5500 m/18,000 ft are affected by some form of altitude illness.. While most cases of altitude illness are mild and self limiting, some cases can become life threatening. If you are planning a trip to altitudes above 1500 m/5000 ft. knowledge is the best prevention for altitude illness. This brief outline serves as merely an introduction to this important topic. Additional resources available at the end of this page (or links provided elsewhere in this website) are highly recommended reading for those traveling to high altitude. Altitude Related Illnesses